Rektor Steinar Kristoffersen (i fokus) og høgskolestyret vedtok torsdag at styrets møter skal kunne følges på videostrøm. På bildet ses ellers dekan Heidi Haavardsen (f.v.), prorektor Jeanette Varpen Unhjem, høgskoledirektør Gerd Marit Langøy og eksternt styremedemlem Hilde Aspås. Foto: Arild J. Waagbø

Nå skal møtene i høgskolestyret videostrømmes

ANGVIK (Panorama): Torsdag vedtok høgskolestyret at styrets møter skal kunne følges som videostrøm – i første omgang som en prøveordning i ett år.

Da saken var oppe til debatt, sa eksternt styremedlem Pål Farstad at høgskolestyret bør være så åpent at det ønsker videostrømming fra møtene.

– Dette er bra! erklærte han.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, som har deltatt på mange videostrømmede møter som lokalpolitiker, sa at hun ikke tror at møtene vil bli preget av at de blir direktesendt.

– Min erfaring er at man glemmer det fort, sa Langøy.

Styreleder, rektor Steinar Kristoffersen, foreslo at stømming fra møtene skal være en prøveordning i ett år, slik at styret kan høste erfaringer med ordningen før den eventuelt gjøres permanent. Prøveordningen skal gjelde styrets møter på studiestedene i Molde og Kristiansund. Høgskolen må nå finne en teknisk løsning for videostrømmingen, så det er usikkert om neste møte vil bli strømmet.

Panorama strømmet et styremøte våren 2017, som kan ses her.

Høgskolestyret hadde onsdag strategisamling i rustikke omgivelser på Angvik Gamle Handelsted, med påfølgende styremøte torsdag. Foto: Arild J. Waagbø

Alle studenter som utdannes ved HiMolde, skal gis logistikk-kompetanse. Dette er en del av utviklingsavtalen mellom høgskolen og Kunnskapsdepartementet (KD).

Da Langøy orienterte styret om avtalen, sa hun at representanter for departementet har uttrykt begeistring for denne spissingen av høgskolens tilbud, og la til at den også styrker høgskolens tittel og staus som vitenskapelig høgskole i logstikk.

Pål Farstad sa at han støtter spissingen mot logistikk helhjertet, og at dette er et budskap høgskolen må jobbe med å få ut.

– Man trenger logistikk-kompetanse i alle fag, uansett hva man jobber med, sa Farstad.

Hilde Aspås, også eksternt styremedlem, sa at logistikksatsingen bidrar til å gi høgskolens virksomhet mer dybde.

– Men folk kunne kanskje ha trengt et kurs i hva logistikk er, hva det faktisk betyr for noe, sa Aspås.

Studiesjef Sissel Waagbø orienterte styret om kvalitetsarbeidet ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Styret vedtok også å prioritere disse nye studieprogrammene i budsjettarbeidet: Felles mastergard i helseledelse i samarbeid med HiVolda og NTNU Ålesund, videreutdanning i helsesykepleie i Kristiansund og årsstudium i velferdsteknologi – også i Kristiansund.

Forslag til endelig studieprogram for 2020/21 skal legges fram på neste styremøte.