Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

256 millioner til HiMolde i budsjettforslaget

Regjeringen foreslår å øke bevillingen til høgskolen med 13,4 millioner kroner til totalt 255,9 millioner kroner i 2020.

En fin økning på 5,2 prosent fra bevillingen for 2019, konstaterer høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i en melding på HiMoldes intranett.

Økningen er i hovedsak knyttet til pris- og lønnsjustering på 7,9 millioner kroner og opptrapping av nye studieplassert gitt i 2016-2019 på 7 millioner kroner.

Den resultatbaserte uttellingen på studiepoeng- og kandidatproduksjon er ned 1,1 millioner kroner for 2020, mens god forskningsproduksjon belønnes med et hopp på 0,4 millioner kroner. Langøy sier til Panorama at litt variasjon i studiepoengproduksjonen er normalt, blant på grunn av studieprogram som har opptak annenhvert år.

– Det blir forsvinnende lite penger av forskningspubliseringen vår, men den er viktig for høgskolens kvalitet og rennomé, og ikke minst for den enkelte forsker, sier Langøy.

Endringene i HiMoldes budsjett:

242,5 mill, saldert budsjett for HiMolde i 2019
+ 7,9 mill, pris/lønnsjustering (3,2%)
– 1,1 mill, resultatbasert uttelling åpen ramme (i hovedsak tilknyttet studiepoeng og kandidater)
+ 0,4 mill, resultatbasert uttelling lukket ramme (i hovedsak tilknyttet forskning/publisering)
+ 7,0 mill, opptrapping av nye studieplasser gitt i 2016-2019
+ 0,5 mill, nye studieplasser i statsbudsjett 2020 – 10 stk sykepleie
– 1,2 mill, avbyråkratisering og effektivisering i staten
= 255,9 mill (foreslått bevilgning 2020)

Les mer om statsbudsjettet 2019 for universiteter og høyskoler på regjeringens hjemmeside.