F.v.: Øyvind Alexander Ordemann, Markus Lilleheil (leder) og Bemnet Meselu (nestleder) sitter i styret for Studenttinget i Molde, som vil ut av NSO. Foto: Arild J. Waagbø

Studenttinget i Molde vil melde seg ut av Norsk studentorganisjon

14 studenttingsmedlemmer ved HiMolde gikk onsdag enstemmig inn for å melde høgskolestudentene ut av NSO (Norsk studentorganisasjon). Neste år tar det nye Studenttinget den endelig avgjørelsen.

Da utmeldingsforslaget ble behandlet på Molde campus var styrets innstilling at HiMolde-studentene fortsatt skal være NSO-medlemmer. Det opplyser styremedlemmene Bemnet Meselu, Øyvind Alexander Ordemann og Markus Lilleheil.

De sier at saken startet i april da en student (som ønsker å være anonym) ba Studenttinget om behandle et forslag om utmeldelse av NSO. I går ga Studenttinget forslaget full støtte.

I debatten før avstemmingen skal argumentet for utmelding ha vært at moldestudentene syns de får lite ut av medlemskontigenten, som beløper seg til i overkant av 100 000 kroner i året. Videre skal logistikkstudenter i Studenttinget ha  uttrykt misnøye med NSOs resoulsjon fra i vår om at «Statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med Norges klimaforpliktelser må opphøre», og mener en slik politikk vil ramme forskning ved HiMolde.

– Ifølge vedtektene våre må utmelding vedtas av Studenttinget i to valgperioder, så nå er det opp til Studenttinget som skal velges til våren å avgjøre saken. Vi sender uansett et signal til NSO, og de har tid på seg til å gjøre noe med saken, Noen steder i landet fins det skikkelige studentdemokratier, men her har vi ikke samme kultur for å drive med studentpolitikk. Jeg tror studentene her heller vil ha fokus på lokale saker og at de ønsker at NSO orienterer seg mer mot medlemmene sine i stedet for å drive lobbyvirksomhet på Stortinget, sier styreleder Markus Lilleheil.

NSO-leder Marte Øien. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NSO-leder Marte Øien ble fredag orientert om HiMolde-studentenes utmedlingsvedtak.

– Det er leit å høre at de ikke opplever å få nok igjen for å være NSO-medlemmer. Vi vil å gå i dialog med laget i Molde for å få mer informasjon om hva de ønsker fra NSO, sier Øien.

Hun sier organisasjonen jobber med å se på hvordan medlemslagene best kan inkluderes i NSO, blant annet i form av å gi dem større opplevd og reell medvirkning. Øien sier hun ikke kan erindre at lag har meldt seg ut av NSO i nyere tid.

– Flere lag har diskusjoner om hvorvidt de skal være medlemmer eller ikke. Det er bare sunt at det bir diskutert, sier Øien.