Solveig Vatnar er professor i psykologi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Vanskelig å forebygge partnerdrap

HiMolde-professor Solveig Karin Bø Vatnar sa i et foredrag på campus i dag at partnerdrap rammer sosialt skjevt, noe som bidrar til at det er vanskelig å forebygge.

Vatnar, som er professor i psykologi, holdt i dag et tiltredelsesforedag med tittelen «Vold og drap i nære relasjoner – forskning som bidrag til myteknusing» for et fullsatt auditorium.

Hun sa at norske partnerdrap hyppigst forekommer i marginaliserte grupper som sliter med rusproblemer og/eller psykisk sykdom, samt at innvandrere er overrepresentert, noe som gjør det å forebygge partnerdrap vanskelig.

I perioden 1990 til 2012 ble det i Norge registrert totalt 177 partnerdrap – i 157 tilfeller var gjerningspersonen mann, mens kvinner drepte i 20 av tilfellene. For nevnte periode gir dette et snitt på åtte partnerdrap i året. Vatnar kunne også opplyse at cirka 25 prosent av partnerdrapsakene tok gjerningspersonen også selvmord.

Vatnar sa at undersøkelser i Norge viser at når det gjelder utøvelse av mindre alvorlig partnervold, så er det ingen kjønnsforskjell. Men kvinner er fire ganger så ofte ofre for alvorlig partnervold, og sju ganger så ofte ofre for partnerdrap.

Sett i et internasjonalt perspektiv, er forekomsten av drap i Norge svært lav, med 0,6 drap per 100 000 innbygger. I 2019 var 28 drap her til lands, hvorav fire var partnerdrap.

– Det er ikke spesielt farlig å være kvinne i Norge, sa Vatnar.

Vatnar sa at i norsk rett tolkes partnerdrap der gjerningsperson og offer har innvandrerbakgrunn annerledes enn øvrige partnerdrap, og gjerningspersonene i disse sakene straffes hardere. Menn straffes også hardere enn kvinner for partnerdrap.

Professor Solveig Karin Bø Vatnar holdt foredrag om partnervold og -drap for et fullsatt auditorium i dag, Foto: Arild J. Waagbø