Sykepleiestudenter på tredjeåret spilte et terningspill om helselogistikk sist torsdag. Foto: Birgithe Eckermann Sandbæk

Sykepleiestudenter fikk logistikktimer

Lean, flaskehals og variasjon sto på programmet da sykepleiestudenter på tredjeåret ved HiMolde sist uke for første gang fikk undervisning i logistikk.

– Undervisningen var et ledd i utvikligen av logistikkfag for sykepleiestudentene, sier førsteamanuensis Berit Helgheim.

HiMolde har i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet som ett av tre hovedmål at alle HiMolde-studenter skal gis logistikkompetanse fra studiestart høsten 2020.

Helgheim – som har bakgrunn som sykepleier, sto for brorparten av det intensive logistikkurset, mens postdoktor Birgithe Eckermann Sandbæk – som har bakgrunn som lege, var med på å arrangere et terningsspill om variasjon og kapasitet for studentene: The standard dice game.

Helgheim sier at hun over tre timer underviste om pasientforløp og pakkeforløp i helsevesenet. Hun opplyser at pasientforløp som begrep kom inn for fullt i helsesektoren på midten av 2000-tallet, og dreier seg om indvidene, mens pakkeforløp handler om diagnoser og hvordan disse håndteres innenfor institusjonene.

– Det var et et kostnadsfokus knyttet til introduksjonen av dette, men metodikken ga også kvalitetsforberdringer, sier Helgheim.

Over fem timer ga Helgeim sykepleiestudentene innsikt i sentrale logistikkemner som flaskehalsproblemer, Lean-metode og variasjon.  Hun sier at studentene ble bedt om å komme med eksempler på flaskehalser i helsesektoren, og at de pekte på sånt som antall operasjonsstuer på et sykehus eller antall sykepleiere i hjemmesykepleien, og på tilgjengelige anestesileger på et sykehus.

Helgheim ga også studentene en innføring i naturlig vs. kunstig variasjon. Naturlig variasjon kan være f. eks. antall lærhalsbrudd et sykehus håndterer per dag, mens kunstig variasjon er systemskapt.

– Kunstig variasjon kan oppstår når det er underdekning på en ressurs, da kan f. eks. flere pasienter bli kategorisert som akutttilfeller for å få tilgang til ressursen, sier Helgheim.