MSI-styremøte etter onsdagens årsmøte. Foto: Rabah Taif

Silje Marita Vedvik (25) er ny MSI-leder

Onsdag 26. februar ble det valgt nytt styret i MSI (Molde studentenes idrettslag). Silje Marita Vedvik (25) er en ny MSI-leder.

By UMID MIRZAEV & RABAH TAIF (foto)

Cirka 20 studenter kom til årsmøtet på høgskolen, der styrekandidater ble presentert og valgt. Her det nye styret:

Leder: Silje Marita Vedvik

Nestleder: Markus Hagen

Sportslig leder, herrelag: Isak Tollerud

Sportslig leder, damelag: Synnøve Myhre Refvik

Jørgen Hveding Andreassen, Lars Erik Strandebø, Synnøve Myhre Refvik og Henrik Grønvik er nye styremedlemmer.

Silje Marita Moen Vedvik er andreårs bachelorstudent i sportsledelse ved Høgskolen i Molde, og  nyvalgt leder av MSI. Foto: Rabah Taif

De nominerte kandidatetene ble valgt uten noen kommentar fra studentene til stede. Vi snakket med nyvalgt leder Silje Marita Vedvik, som studerer sportsledelse på andre året ved HiMolde.

Hva er MSI’s planer for i år?

Vi har jo treningsrommet og vi har futsal og volleyball. Også skal vi prøve å inngå et samarbeid med Molde håndball. Også har vi planlagt en futsalturnering, om det blir på våren eller høsten. Det vil bli drift av fotballagene. Vi er alltid åpen for innspill til nye aktiviteter hvis det er studenter som ønsker seg noe.

Hvordan skal dere skaffe sponsorer for fotballagene?

Det koster jo å drive fotball. Så der jo hovedinntekt vår medlemskap. Det bruker vi på medlemmene, på treningsrommet og på arrangementer.  Og så søkte vi iStudent, og så skal de nye fotballansvarlige ta kontakt og se om vi får til flere sponsorer. Vi hadde noen sponsoravtale i fjor, men det har vi ikke lenger.

Hva er situasjonen for fotballagene?

Herrelaget har akkurat oppnådd årykke opp en divisjon, og jentelaget er nyetablert. Det var trening i går, vi henger med og håper at vi kan utvikle det litt.

Jørgen Hveding Andreassen (f.v.), Lars Erik Strandebø, Isak Tollerud, Silje Marita Moen Vedvik, Markus Hagen, Synnøve Myhre Refvik og Henrik Grønvik er det nye MSI-styret. Foto: Rabah Taif