Internasjonal koordinator Ragnhild Brakstad ved HiMolde sier at hun bare kjenner til én internasjonal mastertudent som har returnert til hjemlandet på grunn av kornoaviruset, etter påtrykk fra familiemedlemmer. Foto: Umid Mirzaev

De fleste internasjonale studentene blir i Molde

Bare en håndfull internasjonale studenter i Molde har reist eller vil reise til hjemlandet på grunn av korona-pandemien.

Det opplyser høgskolens internasjonale koordinatorer, Ragnhild Brakstad og Anette Kristin Myrstad.

I helga fikk internasjonale studenter beskjed fra høgskolen om at de som ønsker å returnere til hjemlandet bør gjør det raskt, siden en rekke flyavganger kanselleres. Videre ble det annonsert at muntlige eksamener knyttet til masteroppgavene er avlyst denne våren. Høgskolen vil også bistå studenter som vil reise til hjemlandet med hjelp om det er nødvendig.

Ragnhild Brakstad sier at hun kjenner til én masterstudent som har reist til hjemlandet i Asia etter ønske fra familien, noe som indikerer at de fleste av de cirka 100 internasjonale masterstudentene fortsatt er i Molde eller andre steder i Norge.

– Smitterisikoen her i Molde er jo lav, sier Brakstad.

Også to internasjonale studenter som følger masterprogrammet i sportsledelse, har gitt beskjed til førsteamanuensis Solveig Straume – studieleder på programmet, om at de har reist til hjemlandet.

Anette Kristin Myrstad. Photo: Isabelle Chang Tan

Anette Kristin Myrstad opplyser at tre internasjonale studenter på Erasmus-utveksling i Molde har reist hjem, mens to utvekslingsstudenter ønsker å reise hjem. Da vil 20 av 25 utvekslingsstudenter fortsatt være i Molde.

HiMolde-studenter i utlandet har også reist hjem til Norge de siste dagene.

– Fire Erasmus-studenter har allerede returnert, og en femte ønsker å returnere. Men vi har også fire utvekslingsstudenter i Oceania som ønsker å bli der de er, sier Myrstad.

Myrstad opplyser at åtte vernepleiestudenter har returnert hjem fra studieopphold i Tanzania, mens fire sykepleiestudenter har returnert fra Belgia.