Rektor Steinar Kristoffersen deltok i dag - som sett her - på høgskolens allmøte via Zoom. Over 140 høgskoleansatte var også med, i stor grad fra sine hjemmekontorer.

En hilsen til ansatte og studenter

Jeg vil gjerne få komme med en liten hilsen til alle som nå savner det vanlig livet som student og ansatt ved Høgskolen i Molde.

Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved HiMolde.

Dette pleier å være en tid på året der vi gleder oss over at det blir lysere og grønnere rundt oss. Både ansatte og studenter ser frem til at nysgjerrighet, kreativitet og grundighet skal resultere i gode karakterer eller spennende forskningsresultater.

Vanligvis er det optimismen som preger årstida vi er inne i. Det hjelper mye at vi stiller klokka en time frem, og dermed får mer dagslys på kvelden. Innspurten frem mot sommeren kombinerer dessuten stor faglig innsats i et akademisk felleskap, som i seg selv er veldig givende både for ansatte og studenter, med en følelse av at vi er med på å forme fremtida.

Det ble ikke akkurat slik denne våren dessverre. Nå må vi ta noen kortsiktige og praktiske hensyn for å bevare det vi allerede har her på campus, i samfunnet rundt oss og i familiene til studenter og ansatte. Korona-epidemien er en formidabel trussel mot helsen, økonomien og tryggheten for alle land i verden.

Som dere vet har vi derfor ikke ordinær undervisning nå, og den blir heller ikke gjenopptatt i vårsemesteret. Husk likevel at vår ambisjon for det oppsatte læringsutbyttet for alle programmene og studentene ved Høgskolen i Molde ligger fast!

De ansatte ved Høgskolen i Molde har vist en imponerende evne til å møte utfordringene som øker og endrer seg fra dag til dag, og jeg er veldig glad for at jeg som rektor kan få takke dere alle for innsatsen. På vegne av både institusjonen og samfunnet rundt oss, som trenger den jobben dere gjør: Utdanningen, forskningen og den kritiske samfunnsdebatten som vi bidrar til er om mulig enda viktigere når situasjonen oppleves vanskelig, enn ellers.

Det betyr at vi nå skal tilstrebe enda mer enn før å innfri de forventningene som studentene og arbeidslivet har til kandidatene som kommer med et vitnemål fra Høgskolen i Molde.

For å redusere smittetrykket er vi pålagt at alle som kan, jobber hjemme. Vi skal ikke oppholde oss, arbeide, sosialisere eller lære sammen på campus. Det gjelder ansatte så vel som studenter, og mange opplever nå at vi er i et vakuum. Det kan være vanskelig å opprettholde motivasjonen.

Jeg vil at studentene skal vite at alle ved Høgskolen i Molde jobber knallhardt for at det skal være mulig å ha normal progresjon, selv i et praktisk og sosialt unormalt semester.

Vi opprettholder de stipulerte eksamensdatoene, selv om det blir nye vurderingsformer, og i noen tilfeller store endringer, i forhold til det dere er vant til. Jeg skjønner at dette kan komme til å kreve en større innsats fra alle, også studentene, å tilpasse seg dette.  Takk for tålmodighet og imøtekommenhet – og takk for ekstra innsats. Det kommer til å trengs mer av det fra oss alle i tiden som kommer.

For de aller fleste programmene finner vi løsninger som innebærer at vi bytter til en annen formidlingsplattform. Dette brukte vi bare noen dager for å planlegge, og forståelsen og kreativiteten har vært stor.

Alle studentene våre får nå mesteparten undervisningen over digitale plattformer. Vi bruker HiMoldeX og videoopptak som tidligere, i tillegg til andre typer opptak, konferanseløsninger og selvfølgelig Canvas, som før.

For noen, og særlig de rammeplanstyrte utdanningene med mye praksis, er det vanskeligere. Da strekker vi oss litt lengre, både her på høgskolen og i praksisfeltet.

Alle får ikke praksis eller veiledning på samme måte, og ingen får det akkurat som det ville vært dersom vi ikke hadde en pandemi. Den ekstra innsatsen som dette pålegger oss, må antageligvis vedvare til og med lengre enn vi hadde fryktet. Men det er det verdt. Nå, mer enn noen gang, er det sivile samfunnet i hele Norge avhengig av at vi gjør jobben vår – både ansatte og studenter.

Kanskje må vi innse at ingenting blir akkurat som før, men er det ikke nettopp det en høyere utdanning ved Høgskolen i Molde skal sette oss i stand til å takle? Vi skal i alle fall ta med oss erfaringene videre. Jeg vil allerede nå takke de ansatte for innsatsen og innovasjonen som dette vil fortsette å kreve, men som også skal føre til enda bedre utdanning og forskning ved Høgskolen i Molde i fremtida.

Kjære studenter! Dere finner oppdatert informasjon på Canvas og hjemmesidene våre. Situasjonen endrer seg hele tiden, så sjekk ofte. Snakk sammen! Det hjelper mot ensomhet, frustrasjon, manglende motivasjon, og gir bedre eksamensresultater. Dessverre beskytter det ikke mot smitte, så hold avstand og bruk digital hjelpemidler og sosial media for å være sammen.

Jeg ber dere huske at det er normalt å bli engstelig i den situasjonen vi nå er i. Det er ikke farlig i seg selv. Men det vil hjelpe å snakke med noen.  Nå er det enda viktigere enn ellers både å opptre hensynsfullt, og å ta imot omtanke om det trengs. Det er ikke flaut å fortelle oss at du trenger hjelp!

Dersom dere som jobber med bachelor eller masteroppgaver opplever forsinkelser på grunn av korona, ta kontakt med veileder. Om dere opplever faglige problemer, er det viktigere enn noen gang at dere forteller om det til studieleder. Dersom dere ikke finner en annen opplagt person hos oss å snakke med om, kan dere få hjelp til det hos studentrådgiver, kontorsjef, dekanene eller rektor.

Selv om mye er annerledes, er Høgskolen i Molde seg selv. Vi skal sørve studentene våre de neste månedene og semestrene også, slik at dere i neste omgang kan sørve arbeidslivet og det sivile samfunnet som trenger dere.

Pass godt på dere selv og de nærmeste, kollegaer, venner og medstudenter – og riktig god påske.