Professor Asmund Olstad (t.v.) - her fotografert med professor Kjetil Haugen på sistnevntes kontor - tar i august over som dekan for Avdeling for logistikk etter professor Svein Bråthen. Foto: Arild J. Waagbø

Optimist og fagveteran Asmund Olstad blir ny logistikk-dekan

– Jeg brenner for dette! Nå skal jeg gjøre en innsats før jeg trekker meg tilbake, sier professor Asmund Olstad (66).

Olstad er på åremål ansatt som dekan ved Avdeling for logistikk på HiMolde for perioden august 2020 til og med juli 2024.

I et telefonintervju opplyser Olstad at allerede i 1982 ble ansatt i en transportfagstilling, og at han i 1986 fikk høgskolens første logistikkstilling og ansvar for å utvikle logistikkutdanningen.

– Jeg begynte tidlig med å utvikle studieplaner, så jeg vel også slutte mens jeg utvikler det, sier Asmund Olstad.

Han sier han har undervist i cirka halvparten av logistikkursene som tilbys ved høgskolen, og med det har bred faglig bakgrunn i logistikk.

– På tross av koronakrisa, er jeg bare optimist når det gjelder dekanjobben. Studenttilgangen til logistikkstudiene er veldig god. Jeg liker ikke koronoaen, for jeg har lyst til å komme i gang og møte studenter og kolleger for å få til til en god dialog med dem. Særlig med studentene.  Jeg interessert i å få høre fra dem om hva de syns er sterke og svake sider ved tilbudet vårt. Jeg håper på normal drift ved høgskolene fra høsten av, sier Olstad.

Olstad sier han skal bygge høgskolens logistikkvaremerke enda sterkere i tiden fremover, samt utvikle nye studietilbud.

– Jeg har troen på nettbaserte tilbud. Det nettbaserte årsstudiumet i IT er en suksess, og det tror jeg også et nettbasert årsstudium i logistikk vil bli. Kanskje vi etterhvert kan tilby en nettbasert bachelorgrad i logistikk? Det blir det mer press på oss knyttet til livslang læring, så etter- og videreutdanning er også et viktig arbeidsområde for meg i den nye jobben. Det er ikke alle våre studenter som er i begynnelsen av 20-åra, sier Olstad.

Olstad skryter av høgskolen, der han altså har imponerende 38 års fartstid:

– Det er en veldig hyggelig arbeidsplass, med lite konflikter og et god arbeidsmiljø!

Påtroppende logistikkdekan Asmund Olstad (t.h.) i samtale med førsteamanensis Knut P. Heen på kollega Kjetil Haugens kontor. Foto: Arild J. Waagbø