Thanusha Sundarlingam (f.v.) og Andrea Kirkvold trer ut av iStudent-styret. Sander Holmen og Ingvild Aase fortsetter i styret, mens Jasetha Pushparaja og Julie Lorntsen er nye medlemmer. Det samme er Stine-Amalie Jensen, som ikke var tilstede på årsmøtet. Foto: Arild J. Waagbø

Ingvild Aase (22) er ny iStudent-leder

Logistikk- student Ingvild Aase fra Bergen ble på årsmøtet i dag valgt til ny leder for studentersamfunnet iStudent.

Aase har fra før ett års fartstid i iStudent-styret som nestleder. Ellers sitter hun i styret for iFri, og er også studentrepresentant i høgskolestyret.

Med seg i det nye styret får hun:

Jasetha Pushparajah (nestleder)

Julie Lorntsen (økonomiansvarlig)

Stine-Amalie Jensen (ukesansvarlig)

Sander Holmen (utvalgsansvarlig)

Andrea Kirkvold (t.v. bak i bildet) og Thanusha Sundarlingam ledet dagens årsmøte i iStudent. Foto: Arild J. Waagbø

Avtroppende leder, Andrea Kirkvold, fortalte at koronapandemien i stor grad har begrenset aktivitetsnivået i iStudent i 2020. Et resultat av dette er at iSudent nå sitter med en kontantbeholdning på nær en million kroner, noe som er en dobling fra forrige årsmøte.

Tross pandemien kunne iStudent ønske to nye studentutvalg velkommen i siste styreperiode, nemlig iDigital for IT-studenter og iSpring for de som vil løpe sammen. Med det er det nå i alt 13 studentutvalg som er i sving på Molde campus.

Årsmøtet vedtok også følgende vedtektsendring knyttet til eventuell mistillit mot styremedlemmer i studentutvlagene ved HiMolde:

«Alle styremedlemmer i et utvalg kan vise mistillit til andre styremedlemmer/leder.  Dette må over halvparten (minst 51%) av styret sende skriftlig inn til iStudent, med begrunnelse. Vi vil da diskutere eventuelle forandringer og det blir skriftlig avstemning om vedkommende skal fjernes fra styret eller få en annen stilling og vedtas ved at 2/3 deler av iStudent stemmer for dette.»

Alle valg og vedtak under årsmøtet var enstemmige.