Stine-Amalie Jensen er med å arrangere Åpningsuka. Foto: Samuel Pettersson

Den viktige fadderrollen

De senere årene har det kommet kritikk på for mye fokus på drikkepress og mangel på alkoholfrie alternativer under Åpnigsuka. Det vil Åpningsuke-styret gjøre noe med.

Av SAMUEL PETTERSSON

– I år har vi prøvd å ha færre arrangementer med alkohol, og vi har forståelse for at ikke alle har lyst til å feste hele tiden, sier Stine-Amalie Jensen og Vegard Røen i Åpningsuke-styret.

Mandag denne uken var drøyt 100 personer samlet i auditoriet på Høgskolen for å forberede seg på å være faddere for de rundt 500 nye studentene som har meldt seg på Åpningsuka.

Her fikk de nye fadderne – i tillegg til Røen og Jensen, også møte en representant for politiet i Nordmøre og Romsdal, samt Zahra Ghodrati, som er prosjektleder for Lykkepromille. I sitt innlegg kom hun blant annet inn på en undersøkelse som viser at mer enn 50% av studentene i Norge mener at det drikkes for mye. 20% forteller at de har unngått å delta på aktiviteter som har involvert alkohol.

Vegard Røen og Stine-Amalie Jensen legger i år altså opp til flere arrangementer uten alkohol under åpningsuka. Blant annet grilling, ulike former for fysisk aktivitet, spillkveld og rebus. Men først og fremst har de den senere tiden vært opptatt med å rekruttere flere faddere til det store innrykket av nye studenter som kommer denne uka.

Stort ansvar

– Det viktigste er at de som er faddere får en forståelse for hvor stort ansvar det er, og  et innblikk i hva som kreves. I tillegg har vi fokus på å ta hensyn til at alle er forskjellige, forteller Jensen.

Initiativet med å utvikle faddere er noe Høgskolen i Molde har jobbet med de siste årene.

Fadderansvarlig Vegard Røen gjennomgår hvilke ansvarsområder man har som fadder. Foto: Samuel Pettersson

Zhara Ghodrati bidro til fadderopplæringen via Zoom. Hun ønsker å lære studenter hvordan man kan utnytte de gode egenskapene til alkohol, og samtidig forebygge de negative.

Lykkepromillen som det refereres til, ligger på mellom 0,5 og 1,0. I korte trekk dreier det seg om å ikke drikke mer enn du tåler, ta pauser mellom enheter, og å bevege seg – Ghodrati  foreslår dansing. Hun legger til at det også kan være lurt å velge alkoholfritt for annenhver enhet. Ghodrati henviser også til www.sikresiden.no som er en nettside hvor det gis forebyggende opplæring og råd om hvordan man opptrer i krisesituasjoner.

Lykkepromille har også en egen app.

Trygge rammer

I følge politiet er Molde en relativt fredelig by sammenlignet med andre steder i Norge. Det er lite kriminalitet relatert til høgskolemiljøet. De uttaler med et smil at hver høst legger de merke til studenter i fargerike skjorter, men at de sjeldent har behov for å gripe inn – og når det først blir nødvendig, er det som regel i forbindelse med støy. I nyere tid har det også vært et tema at for mange er samlet på en plass, med tanke på smittevern.

Politiet formidler at det å ha trygge rammer rundt arrangementer, og å ta vare på hverandre, bør stå i fokus under åpningsuka. De legger til at det å være et godt forbilde og det å se enkelt-studenter er sentralt når man er fadder. Utover dette oppfordrer politiet til å være på vakt og varsle om uakseptabel oppførsel, blant annet bruk av narkotiske stoffer og seksuell trakassering eller overgrep.

Ingen fest uten test

Faddere står i kø for å avlegge coronatest. Foto: Samuel Pettersson

 
Med over 500 påmeldte fadderbarn kan det tenkes at det vil bli noen utfordringer, ikke minst med tanke på smittevern.

– Det betyr dessverre at ikke alle får deltatt på alle arrangementer. Vi risikerer for få faddere i henhold til retningslinjer, med tanke på hvor mange man kan samle på en gang. Og klart er det vanskelig å overholde smittevern med tanke på at det er så mange å holde styr på, forteller Stine-Amalie Jensen.

Smittevern er naturligvis et stort tema under åpningsuka. For alle arrangementer kreves det at man kan vise til en negativ coronatest. Dette gjelder også fadderbarn som vil delta på arrangement. Mandag ble alle faddere testet på en egen teststasjon i B-bygningen på Molde campus.

Åpningsuka kan du følge på både Facebook og Instagram (@apningsuka2021).