Bjørn Austigard (t.v.) er sittende leder i Romsdal sogelag, som utgir Molde byleksikon av Anders Kvernberg. I går lanserte de boka på foreningens 100-årsdag på Bjørnsonhuset i Molde. Foto: Arild Waagbø

Årets julegave i Molde kommer fra en 100-åring

I går kveld ble det som trolig blir årets julegave for moldefolk lansert på Bjørnsonhuset. Utgivelsen av Molde byleksikon viser at 100-årsjubilanten Romsdal sogelag fortsatt er i slaget.

Da historiker Mads Langnes ved Romsdalsmuseet – han er også skriver i sogelagsstyret, holdt festtale i går kveld, pekte han på at det var Romsdal Ungdomssamlag som stiftet Romsdal sogelag 25. august i 1921. Langnes sa at etableringen av det lokalhistoriske laget i Romsdal var et ledd i norskdomsbevegelsens arbeid på den tida, det handlet om bygdepolitisk kraft og jakten på en nasjonal identitet.

Nå var det ikke ungdommer som fylte Bjørnsonhuset til 50 prosent koronastyrt kapasitet onsdag kveld, men med byleksikonet tror sogelagets leder Bjørn Austigard at foreningen faktisk kan treffe dagens unge med leksikonets korte og huggende artikler.

Molde byleksikon er på 462 sider. Pris i bokhandel er 475 kroner. Utgitt av Romsdal sogelag i 2021

Det kan Austigard ha rett i!

Det er Anders Kvernberg, til daglig spesialbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, som har brukt to år på å skrive leksikonet med 1271 artikler i alfabetisk rekkefølge om Molde. Han sa i går at verket er snekret etter samme lest som tidigere utgitte byleksikoner for Oslo, Trondheim og Bergen – alle nåværende og forhenværende gater i Molde er f. eks. med.

Leksikonet har ellers mange fine illustrasjoner, samt egenutviklede kart med betydelig informasjonsverdi. I innledningsartikelen som leder til de alfabetiske artiklene, oppsummeres moldehistorien kort og effektivt.

Se for eksmpel denne fine omtalen av moldedialekta fra innledningen:

Om moldedialekta. Fra Molde byleksikon

Det er god grunn til å tro at avdøde Nils Parelius, statsadvokaten og kulturbæreren som ledet sogelaget fra 1958 til 1984, ville ha latt seg begeistre over Molde byleksikon.

Mange talere nevnte Parelius på 100-årsmarkeringen, og det var ikke uten grunn. Austigard sa at Parelius i sterk grad påvirket sogelaget til å drive med skriftlig formidling, og at sogelaget i årenes løp er blitt et historisk forlag av betydelig størrelse i fylket.

Den monetære arven etter Nils Parelius og søsteren Helene har dessuten bidratt til å finansiere leksikonet, gjennom minnefondet søskenparet opprettet ved testamentarisk gave for hedre sine foreldre Margit og Morten Parelius.

Fuglset mannskor sang blant annet Moldesangen på sogelagets 100-årskveld. Foto: Arild Waagbø