Øyvind Sørensen er fungerende høgskoledirektør ved HiMolde. Foto: Arild Waagbø

Seks søker om å bli høgskoledirektør

Fungerende høgskoledirektør Øyvind Sørensen og HiMolde-styremedlem Berit Brendskag Lied er blant de seks som har søkt jobb som høgskoledirektør ved HiMolde.

Her er de seks søkerne:

 Øyvind Sørensen (57), fungerende høgskoledirektør ved Høgskolen i Molde. Bosatt i Molde.

Berit Brendskag Lied. Foto: Kari-Anne Flor

Berit Mathilde Brendskag Lied (62), assisterende statsforvalter i Møre og Romsdal. Bosatt i Molde.

Arnt Sommerlund (54), daglig leder i Aukra Næringsforum. Bosatt i Molde.

Janny Meese, director of the culture department at Molde municipality, speaking to the graduates in Haavelmo auditorium. Photo: Arild J. Waagbø

Janny Meese (59), kultursjef i Molde kommune Molde. Bosatt i Molde.

Geir Dagfinn Sylte (59), administrerende direktør i Helseinnovasjsonssenteret i Kristiansund. Bosatt i Molde.

Ivar Edmund Vatten (57), arbeidsledig. Bosatt i Halsa.