Campus Kristiansiund. Illustrasjonsbilde: Pir II Arkitekter

Enighet om leieavtale for Campus Kristiansund

Styret ved Høgskolen i Molde har godtatt en leieavtale til 11 millioner kroner i året for Campus Kristiansund.

På siste styremøte før jul godtok høgskolstyret en leieavtale for 3000 kvadratmeter i Campus Kristiansund som Statsbygg har fremforhandlet med Devoldholmen Utvikling AS. Med det er høgskolen ett skritt nærmere å flytte fra Løkkemyra til Devoldholmen i tidsrommet våren 2024 til våren 2025.

Men først skal leiekontrakten, som har en vedståelsesfrist til 15. januar, behandles i Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Etter forhandlinger, har vi nå kommet fram til en leiekontrakt som både Statsbygg og vi mener har gitt oss markedsmessige vilkår, sier Bente Weiseth Frantzen, studiestedskoordinator ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund, i pressemeldingen

Frantzen sier videre at den framforhandlede kontrakten vil kunne bidra til å ivareta veksten i studentmassen og sikre god student-gjennomstrømming.

– Gode lokaliteter vil gi oss videre kraft i det å fortsette å bygge et attraktivt studie- og arbeidssted i Kristiansund, sier Frantzen.

527 av høgskolens studenter har dette studieåret studiested i Kristiansund.

Bente Weiseth Frantzen er administrativ leder for HiMoldes studiested i Kristiansund. Foto: HiMolde