Professor Alex Krumer ble hedret med HiMoldes formidlingspris for 2022. Til venstre ses Vidar Skaar fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, til høyre prorektor Jeanette Varpen Unhjem. Foto: Arild Waagbø

Her er årets prisvinnere ved høgskolen

Pofessor Alex Krumer fikk i ettermidddag Formidlingsprisen 2022 på høgskolen, men han var ikke den eneste som ble hedret på åpningsseremonien på torget.

Krumer fikk prisen på grunn av sitt glødende engasjement for forskningsformidling i tradisjonelle og sosiale medier. Han har blant annet fått forskningen sin omtalt i The Economist og Der Spiegel, for å nevne noe.

Samtlige av dagens prisvinnere fikk en gavesjekk på 15 000 kroner.

Pedagogisk pris 2022 gikk til parhestene Bård Inge Pettersen (t.v.) og Per Kristian Rekdal. Prisvinnerne ble omtalt som fremragende undervisere som er tilgjengelige for studentene. De to har de senere årene gått nye veier med videoproduksjon og omvendt klasserom i kvantitative fag for førsteårsstudentene ved HiMolde. Foto: Arild Waagbø
Student Jasetha Pushparajah fikk Studiemiljøprisen 2022 for sin enorme innsats i studentersamfunnet over fem studieår. Hun ble karakterisert som en gledesspreder av rang. Foto: Arild Waabø
Professor Eivind Wang (t.h.) fikk Forskningsprisen 2022 overrakt av rektor Steinar Kristoffersen. Wang fikk prisen for å ha utmerket seg med forskning av høy kvalitet på nytten eldre og ulike pasientgrupper har av styrketrening. Foto: Arild Waagbø