Lene Trude Solheim (f.v.), Anette Myrstad, Lars Magnus Hvattum, Ylva Westad og Turid Aarseth i nominasjonskomiteen. Bård-Inge Pettersen og Bsahra Ibrahim Noreen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Arild Waagbø

Høgskole-valgår: – Ganske sikker på at det blir meningsfulle valg om alle posisjoner

Nominasjonskomiteen ved Høgskolen i Molde er godt i gang med arbeidet med å finne kandidater til vårens valg av rektor, prorektor og interne styremedlemmer.

– Vi går rundt og snakker med folk. Det er fortsatt tidlig i prosessen, så vi snakker med mange potensielle kandidater. Vi har god tro på at vi skal finne nok kandidater til å gjennomføre et meningsfullt valg for hver av posisjonene, men vi er ikke i mål ennå, sier professor Lars Magnus Hvattum, som leder nominasjonskomiteen.

Han ber folk komme med forslag på kandidater:

– Vi ønsker derfor fremdeles at alle som har noe på hjertet – om det gjelder eget eller andres potensielle kandidatur – tar kontakt med oss i nominasjonskomiteen, sier Hvattum.

Både rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Jeanette Varpen Unhjem har varslet at de stiller til valg for en ny fireårsperiode.

Ved valget i 2019 stilte ingen motkandidater mot Kristoffersen i rektorvalget. Om Kristoffersen velges igjen, vil han få en regjeringstid ved HiMolde på hele ti år.

Fredag 17. mars er siste frist for å melde inn kandidater til valget, og altså deadline for nominasjonskomiteens arbeid.

Onsdag 28. mars arrangeres det paneldebatt for valg av rektor.

Etter påskeferien, fra tirsdag 11. april, avholdes først valg av rektor og prorektor, deretter velges to vitenskapelig ansatte og én administrativt ansatt til styremedlemmer for fire år.

Valgdeltagelsen ved rektorvalget i 2019 var på 57 prosent for vitenskapelig ansatte, 68 prosent for administrativt ansatte og 1,8 prosent for studentenes del.

Lene Trude Solheim (f.v.), Anette Myrstad, Lars Magnus Hvattum, Ylva Westad og Turid Aarseth i nominasjonskomiteen. Bård-Inge Pettersen og Bsahra Ibrahim Noreen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Arild Waagbø