Mathias Forsberg Brobakken (f.v), Ole Kristian Brones Berg og Tiril Tøien har vært faglærere i SNH150 Anatomi, fysiologi og biokjemi og mikrobiologi ved HiMolde i høst. Faglærerne Steinar Martinius Thorød, Marita Christina Susanne Melbye og Gro Halten var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Arild Waagbø

Gode resultater på anatomieksamen — stolt over studentene

Strykprosenten i anatomifaget for førsteårsstudentene i sykepleie ved Høgskolen i Molde har gått ned fra 40,2 prosent i 2022 til 25,6 prosent i 2023.

— Det har gått veldig bra med studentene som begynte på sykepleie nå i høst. Veldig mange av dem har fått karakteren C eller bedre, sier førsteamanuensis Ole Kristian Brones Berg, som er emneansvarlig i SNH150 — Anatomi, fysiologi og biokjemi og mikrobiologi.

Han opplyser at 31 prosent fikk C, 18 prosent B og seks prosent A. Tallene omfatter førsteårsstudenter i Molde og Kristiansund.

— Jeg er imponert og stolt over studentene. Det er de som skal ha kredden for dette, sier Berg.

Khrono publiserte i dag tall fra Nokut som viser at strykprosenten i anatomifaget for HiMolde-studentenes del i år ligger omtrent på det nasjonale gjennomsnittet. Nær 5000 studenter landet over gikk opp til samme eksamen før jul, skriver Nokut.

Ole Kristian Brones Berg har siden høsten 2019 vært med i Nokuts arbeidsgruppe som lager eksamen og læringsutbyttbeskrivelse i faget, og er nå leder for arbeidsgruppa. Han har også vært en av mange sensorer etter den nasjonale deleksamenen.

Test deg selv: Her er AFB-eksamen høsten 2023.

Halvparten av eksamen er flervalgsoppgaver, mens den resterende halvdelen er tekstbesvarelse.

Berg tror at det kan ha virket positivt for læringen at 2023-kullet er litt mindre enn tidligere, blant annet fordi studentene er blitt godt kjent med hverandre. De gode prestasjonene kan også komme til nytte for studentene som strøk i første runde og må gå opp til eksamen igjen.

— De kan nå også få god hjelp av sine klassekamerater! sier Berg.