Elias Alemayehu sa at han vil arbeide for at studenter ved høgskolen skal trives og føle seg inkludert. Foto: Arild Waagbø

Elias Alemayehu og Wårinn Nilsen vant studentvalget

Studentene Elias Alemayehu og Wårinn Nilsen er valgt inn i høgskolestyret for perioden august 2024 og ut juli 2025.

Det melder valgstyret ved Høgskolen i Molde i dag. Wårinn Nilsen har allerede to års fartstid i høgskolestyret, mens Elias Alemayehu trer inn i styret for første gang.

Tor Arne Bechstrøm og Lidia Maria Marian ble valgt som varamedlemmer for den samme perioden.

Slik fordelte studentene sine stemmer på kandidatene:

Elias Alemayehu (119)

Tor Arne Bechstrøm (47)

Wårinn Nilsen (43)

Lidia Maria Marian (21)

Patty Rimnongruea: (3)

Valgstyret skriver at 173 av 3165 studenter i manntallet har stemt, noe som gir en valgdeltagelse på  5.47 %.  171 stemmer var tellende, mens to stemte blankt.