Politiet rykker inn på biblioteket. Foto: Arild J. Waagbø

Se bildene fra beredskapsøvelsen

Skjøt med løskrutt da HiMolde, politiet og ambulansetjenesten hadde beredskapsøvelse.

Tre skytende gjerningsmenn, studenter og ansatte som markører – flere av dem skadde, beredskapsteamet ved HiMolde, et 20-talls polititjenestemenn fra Nordmøre og Romsdal politidistrikt og personell fra ambulansetjenesten i Molde. Det oppsummerer kort beredskapsøvelsen som fant sted på HiMoldes campus på kveldstid 7. mai.

Se bildene fra øvelsen i dette Facebook-albumet.

– Ut i fra forutsetningene gikk øvelsen bra, og vi har funnet læringspunkter å jobbe videre med. Vi er veldig takknemlige for at vi fikk øve sammen med høgskolen, sier førstebetjent John Henrik Mork ved Molde politistasjon, som var øvelsesleder for politiet.

Både høgskolen og politiet er pålagt å øve på å håndtere krisesituasjoner. Onsdag besto øvelsen i at tre gjerningsmenn som bedrev det politiet kaller «pågående dødelig vold». I øvelsen ble to av gjerningsmennene skutt og drept av politiet, mens den tredje ble arrestert. Sårede markører ble evakuert og fikk medisinsk behandling, mens andre markører ble søkt opp av politiet og evakuert.

Øvelsen var i regi av HiMolde, med Jørgen Nordheim som innleid øvelseskoordinator. Det var han som i tiden før før øvelsen hadde kontakt med politi og ambulansetjeneste.

– Planleggingen av øvelsen har gått i ekspressfart, men vi har fått til mye på kort tid. Det er bra at ledelsen på høgskolen tar beredskapen så seriøst. De har gjort en kjempejobb og høstet mange erfaringer gjennom arbeidet med øvelsen, sier Nordheim.