65,9 prosent av studentene som startet på en 2-årig heltidds masterutdanning ved HiMolde i 2011 hadde gjennomført utdanningen på normert tid i 2013. Resultatet er på toppnivå i Norge. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde i norgestoppen på mastergrad

HiMolde er i norgestoppen på mastergjennomføring, og landets høgskoler produserer flere studiepoeng per student enn det universitetene gjør.

Det går fram av Tilstandsrapport for universiteter og høgskoler 2014 som ble lagt fram 7. mai. Med normert studieprogresjon skal en student ta 60 studiepoeng i året, men i 2013 var snittet per heltidsstudent for universitetene i Norge 42,9 studiepoeng. Dette er vesentlig lavere enn snittet for statlige høgskolene (48,2 stp.) og vitenskapelige høgskolene (49,6 stp.) i 2013.

Norges idrettshøgskole produserte flest studiepoeng per student av de vitenskapelige høgskolene med 55 studiepoeng. Kunsthøgskolene i Bergen og Oslo, samt Samisk høgskole, skiller seg ut blant de statsfinansierte utdanningene ved at studentene i 2013 fikk med seg rundt 60 studiepoeng.

Ved HiMolde ble det produsert 49,8 studiepoeng per student i fjor.

Best på bachelor

Rapporten fastslår at gjennomstrømmingen på både bachelor- og masternivå er for dårlig, men også her er det store forskjeller mellom høyskolene og universitetene. Av studentene ved de statlige høgskolene som startet på en bachelorgrad høsten 2010 hadde i snitt 52,3 prosent fullført graden våren 2013 (48,3 prosent ved de vitenskapelige høgskolene).

 

Les også:

Kunnskapsministeren er bekymret – se nøkkeltallene

 

På bachelorgjennomføring skiller NTNU seg ut blant universitetene med en gjennomføringsgrad på lave 14,8 prosent for 2010-studentene vårene 2013, mens tilsvarende tall for universitetene i Agder og Stavanger er de høyeste i universitetsklassen – henholdsvis 44,7 og 41,7 prosent.

Høgskolen i Nesna skiller seg ut med en ekstremt lav gjennomføringsgrad på bachelornivå – 18,9 prosent, mens høgskolene i Sogn og Fjordane og Volda har høye gjennomføringsgrader på dette utdanningsnivået på over 60 prosent.

Ved HiMolde hadde 45,9 prosent av studentene gjennomført bachelorgraden på normert tid i fjor.

Tredelt på masternivå

Universitetene har en vesentlig bedre gjennomføringsgrad for fulltidsstudenter som begynte på en 2-årig mastergrad i 2011 – 40,2 prosent gjennomsnitt – enn de statlige høgskolene med lave 29,9 prosent i snitt.

De vitenskapelige høgskolene hadde til sammenligning en gjennomføringsandel våren 2013 på 58,7 prosent på masternivå.

Flest fikk mastergraden sin på normert tid ved Universitetet i Bergen (52 prosent), Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (65,9 prosent) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (83,3 prosent).

Effektivitetsforskjeller

Tilstandsrapporten avdekker også store forskjeller blant utdanningsinstitusjonene på hvor forsknings- og utdanningsintensive de er relativt til antallet faglige ansatte ved institusjonene.

Typisk forskningsintensive institusjoner var universitetene i Oslo og Bergen, samt NTNU, som i fjor fikk i overkant av ett publiseringspoeng per faglig ansatt, mens studiepoengproduksjonen per faglig ansatt lå på cirka fem studiepoeng.

Høgskolene i Oslo og Akershus og Molde var typiske utdanningsintensive institusjoner. Begge hadde en produksjon på cirka 0,4 publiseringspoeng og 12 studiepoeng per faglig ansatt i 2013.

Universitetet i Agder produserte i 2013 mye av begge deler – cirka ett studiepoeng og 12 studiepoeng per faglig ansatt.

 

—> De uavhengige universitets- og høgskoleavisene KhronoPå Høyden i Bergen, Universitetsavisa i Trondheim, Uniforum ved Universitetet i Oslo og Panorama ved Høgskolen i Molde samarbeider om dekningen av Tilstandsrapporten i høgere utdanning og Forskningsbarometeret. Det kommer flere saker i løpet av dagen.