May Østby (t.v.) og Ole Magnus Oterhals har vært HiMoldes team på prosjektet «Mitt hjem - Min arbeidsplass». Foto: Arild J. Waagbø

Videoer om å bestemme selv

May Østby har vært prosjektleder for arbeidet med «Mitt hjem – Min arbeidsplass», som er et samarbeid mellom vitenskapelig ansatte og medforskere ved Høgskolen i Molde, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og senter for Omsorgsforskning Midt-Norge.

Prosjektet – som har resultert i et arbeidshefte og videoer til bruk for personer med psykisk utviklingshemming, ansatte i tjenestetilbudet, vernepleiere og vernepleiestudenter – har blitt til i samarbeid med medforskere med psykisk utviklingshemming som får hjelp hjemme.

– Mange av brukerne opplever at de må «være snille» og gjøre som de får beskjed om. Men dette er i de aller fleste tilfellene myndige mennesker og de skal selv bestemme over sitt privatliv, sier Østby.

Her kan du se videoene prosjektet har resultert i, og skrive ut arbeidsheftet:

http://naku.no/node/1341

Her ser May og Ole Magnus en av videoene fra prosjektet: