Oddbjørn Sættem - førstelektor i regnskap ved HiMolde og amanuensis II ved NHH. Foto; Arild J. Waagbø

Rekordstryk i bedriftsøkonomi

35 prosent av HiMolde-studentene i Molde strøk i grunnleggende bedriftsøkonomi i vår.

Årets strykprosent i Bedriftsøkonomi I er rekordstor. I årene 2010 til 2013 var andelen studenter som strøk i faget 26, 13, 18 og 20 prosent, mens gjennomsnittkarakteren i de samme årene var C.

Våren 2014 var gjennomsnittskarakteren i faget D. Bare fire av totalt 184 studenter kan smykke seg med karakteren A i faget. Resultatet var bedre for Høgskolens studenter i Kristiansund, der bare åtte prosent av 52 studenter strøk i faget.

Les mer om innholdet og de faglige kravene i Bedriftsøkonomi I – BØK 100 her.

43 prosent stryk

Panorama har sett nærmere på årets karakterer i noen av Høgskolens store fag:

I  vår strøk 43 prosent av 113 studenter som møtte til eksamen i faget Mikroøkonomi. I dette faget har strykprosenten variert mellom 19 og 57 prosent de siste fem årene.

146 studenter møtte i vår til eksamen i Innføring i Supply Chain Management – 12 prosent strøk. Også strykprosenten i Innkjøpsledelse og forhandling var lav – 10 prosent av 151 studenter.

I Statistikk I var strykprosenten 18 prosent (199 studenter) og i Medikamentregning strøk 37 prosent av 95 studenter.

Teller avhopperne

Førstelektor Oddbjørn Sættem – som er faglærer i regnskapsanalyse-delen av faget – sier at han ble sjokkert da han i vår gjorde sensur og så hvor mange stryk det ble i faget. Men han mener forklaringen på det plutselig hoppet i strykandelen skyldes en teknisk omlegging.

– BØK 100 er det eneste faget ved Høgskolen som går over to semester, med en eksamen i grunnleggende bedriftsøkonomi på fem studiepoeng i høstsemesteret og en en eksamen i regnskapsanalyse på ti studiepoeng i vårsemesteret. Tidligere kunne man ta den ene av de to eksamenene når man ville, men i år måtte man ta begge i samme skoleår. De som tidligere hoppet av etter å strøket i faget til jul forble usynlige før, men i år har de kommet med på vårstatistikken for første gang, sier Sættem.

Forskjellig fra NHH

Sættem har også cirka 400 studenter i regnskapsanalyse på Norges Handelshøyskole i Bergen. Han sier at mens rundt en av ti NHH-studenter stryker i faget, er det vanlig at en av fem HiMolde-studenter stryker.

– Du må ha et karaktersnitt på over 5,8 for å komme inn på NHH, så en merker at studentene er skoleflinke. Det gir seg utslag i at de i noen grad er flinkere til å drøfte problemstillinger, samt til å forstå begreper og modeller, enn det moldestudentene er. Men mye er også likt mellom de to studentgruppene. Mange takler ikke nivået og møter veggen, eller faller for fristelsene studenttilværelsen byr på. Ja, og så er ikke NHH-studentene deltidsstudenter på samme måte som i Molde. De har ikke jobb på si. Av og til virker det som om moldestudentene knapt har tid til å komme på forelesning. De ser på klokka for å se når de skal være tilbake på jobb, sier Sættem.

Han opplyser at faget blir lagt om fra høsten av, slik at regnskapsanalysen kommer først – i høstsemesteret, mens økonomistyringen kommer i vårsemesteret.