DH-posten nr. 8 - 1974.

Ølsalg, ville dyr og reaksjonære krefter

Sakset fra DH-posten nr. 8 – 1974.

 

«Nytt semester»

Velkommen til et nytt studieår nye og gamle studenter. Vi som har vært her i minst ett år, vet hva vi har foran oss. For dere nye er det for tidlig å ha en sikker formening om hva oppholdet her innebærer. Skjønt dere begynner vel å skimte konturene. Redd for å ikke klare matematikken og bedriftsøkonomien kanskje. Med en iherdig arbeidsinnsats vil nok de fleste også klare de fagene. Poenget er at man på et så tidlig tidspunkt som mulig lærer seg til å lese systematisk og effektivt. Ja, effektiviteten er alfa og omega.

(…)

Kj. R.

– form –

 

dh-2-750«Kroa nok en gang»

Hva er et studiested uten kro? Svar kan snart gis av Moldestudentene om de ikke tar seg sjøl i nakken og kommer seg ned på et sivilisert plan. Er det virkelig nødvendig å ture fram på en slik måte at naboer forstyrres med de kjedeligheter dette har ført og vil føre med seg? Det værste av det hele er at bråket denne gangen har kommet innenfra. Hvor mange decibel det skal til for å oppnå dette må gudene vite, men en ting er helt sikkert; støynivået må ligge langt over «skadeterskelen» for øret! Hvis hensikten med en krokveld for mange er å lage mest mulig bråk i videste forstand, foreslår jeg at disse enten leier seg et sted så avsides at ikke andre ufrivillig  pådyttes denne støyen, eller reiser til en eller annen indianerstamme på Ny Guinea hvor sivilisasjonsnivået er på samme plan.

Jeg henstiller derfor til Studentforeninga/krostyret om at de holder en linje som studenter flest trives med, og som kan tilpasses samfunnet forøvrig og bruker hardere midler mot de som overtramper. Selv om man er student og borte hjemmefra behøver man ikke å oppføre seg som ville dyr.

Christian Petersen

 

«Skal vi lage en bedre kro?»

(…)

At det blir solgt øl på Kroa har vi dessverre fått klare bevis på allerede. For å motvirke visse tendenser har Styret og krosjef fastslått følgende: 50 kr. i bot og bortvisning fra Kroa i minst 14 dgr. for den som drikker seg overstadig beruset eller foretar hærverk.

(…)

Kj. R.

 

dh-3-750«Sosialistisk Forum»

(…)

Ryktene om at de som er med i S.F.D.H blir pålagt store arbeidsoppgaver er feil. Likevel ser S.F.D.H. det som en fordel at du som god sosialist er med på å bekjempe de reaksjonære kreftene i og utenfor D.H.-miljøet.

 

«Første veksling»

Sosialistisk Forum DH har sendt oss et innlegg om den forestående stafetten, der det heter:

I oktober skal det haldast stafett mellom studentane ved DH-skolane i Molde og Volda. Stafetten skal verte ei brei mønstring med start i Volda og mål i Molde.

Sosialistisk Forum tykkjer tiltaket er godt dersom det vert laga til på den rette måten. Det kan vere med på å inspirere til stor aktivitet på trimfronten på begge skolane, og samstundes vere ein god måte å bli kjent med studentane i Volda på. Føresetnaden er likevel at det blir ei massemønstring. Kampen om å vinne må ikkje bli så stor at studentar med normal fysikk utan altfor mykje trening føler press på seg ved å stille opp.

Vi har ikkje noko mot at det vert laga ei hyggjelig ramme rundt arrangementet. Denne ramma treng likevel ikkje vere innhaldslaus, eller det som verre er, konservativ og profittprega.

Kva er vel meir naturleg enn å slå eit slag for masseidretten på ein dag med masseidrett? Kvifor ikkje peike på den kjønnsdiskrimineringa som foregår i idrettslivet i Norge i staden for å leggje opp til showetappar med jenter?

Vi tykkjer idrettslaget i Molde har ført dette arrangementet inn på feil spor når dei legg opp til bussar med reklame for næringslivet i Molde og pokal frå Handelsstanden i Molde. Vi krev at studentane i Molde tek fråstand frå dette og utarbeider ein aksjonsplan for ein masseidrettsdag i ord og handling.

(…)

Sosialistisk Forum DH

(…)

på vegne av arrangementskomiteen har T. Skaare kommet med et motinnlegg, der det heter bl.a.:

(…)

Videre krever «grasrotungdommen» i Volda at man tar avstand showetapper med jenter. At man diskriminerer kvinnesiden. Dere tar feil, fordi dere enten er trangsynte eller feil informert.

Faktum er at arrangementskomiteen nettopp har tatt hensyn til at det er to kjønn, og følgelig delt opp distansen med det for øye, slik at man har muligheten til å plassere jenter på mindre krevende etapper. For oss kan jentene springe over hele Ørskogfjellet om de måtte ønske det. Kort sagt er det ikke showetapper for jenter.

(…)

Vi henstiller på det sterkeste om at dere for en gangs skyld at dere lar politikk være politikk og ikke blander den inn der hvor den på ingen måte hører hjemme.

Takk skal dere ha.

Arrangementskomiteen ved DH-Molde ved

T. Skaare

 

«Nye tilsettinger»

Ved avdelingen i Molde er det foran dette skoleåret gjort følgende tilsettinger:

Kjell Bugge ansatt som høgskolelektor i samfunnsfag.

Andreas Dvergsnes som høgskolelektor i matematikk.

Sondre Kåfjord som høgskolelektor i økonomi.

Per Sætre som førstelektor i EDB.

Ivar Bugge som førstesekretær.

Videre er ansatt, men ennå ikke tiltrådt Mari Bugge som bibliotekar og Aslak Fylling som driftsleder for dataanlegget.

2 kommentarer til “Ølsalg, ville dyr og reaksjonære krefter”

Det er stengt for kommentarer.