Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

– Framtida er akademisk

Det skriver rektor Hallgeir Gammelsæter i et leserinnlegg som har stått på trykk i Romsdals Budstikke. Han skriver bla. a.:

«Siste kandidatundersøkelse Høgskolen i Molde (HiM) gjorde blant våre uteksaminerte kandidater viste at 79 prosent var i arbeid og at kun 20 prosent brukte mer enn to måneder på å finne seg jobb. 12 prosent studerte videre, og 8 prosent var arbeidssøkende.

Ut fra dette er det lett å konkludere med at høgskolene i regionene er viktig for næringslivet og for arbeidslivet ellers. Ja, man kan godt gå så langt som til å si at politikken med desentralisering av høyere utdanning, spesielt knyttet til den såkalte Ottosenkomiteen, som for 50 år siden foreslo distriktshøgskolene, har vært en regionalpolitisk suksess. Det at unge kan ta høyere utdanning i egen region svekker fraflyttingen og rekrutteringsutfordringene for arbeidslivet.»

Les hele innlegget på Rbnett.