Forfatter og kriminolog Leif GW Persson holdt foredrag om Thomas Quick-skandalen i Molde Kino. Foto: Thomas Skauvik

Thomas Quick-skandalen

Den svenske forfatteren og kriminologen Leif GW Persson delte i dag sitt syn på Thomas Quick-saken med publikum i Molde Kino.

Svenske Sture Bergwall, bedre kjent som seriemorderen Thomas Quick, ble dømt og frikjent for åtte drap (tre i Norge og fem i Sverige). Han ble tidligere ansett som Skandinavias verste seriemorder.

Quick ble dømt for mordene på tross av manglende tekniske bevis og vitner. Men fordi han visste om ting som bare gjerningsmannen kunne vite, fastslo politiet at han måtte være mannen de var ute etter.

Persson var tidlig tydelig på at Quick ikke var gjerningsmannen.

«Jeg er klar over at han finner på alt, men det virker som at jeg er alene om å tenke det,» sa han da saken var fersk.

«Det første offeret var ikke en gang drept,» la han til i dag.

 Sarkastisk

Ordbruken til Persson under forestillingen gjenspeilet hans syn på saken. Det virket som han synes den er absurd. Han reagerer blant annet på at Quick fortalte at han hadde flere medhjelpere, noe Persson mener er uvanlig for en seriemorder. På et tidspunkt skal politiet ha løftet opp et mordvåpen og spurt om det var det riktige våpenet. Thomas Quick kunne da bare svare ‘ja’ og dermed bekrefte – ifølge politiet – at han var gjerningsmannen.

«Dette vitner om innsikt i ting som bare gjerningsmannen og politiet vet om», sa Persson sarkastisk.

Et annet eksempel han kom med for å poengtere enda en feil i etterforskningen, er at politiet ikke tok seg ikke bryet med å finne ut om Quick faktisk kunne svømme. Dette var essensielt i Therese Johannessen-saken.

 – Manipulerende

Videre beskrev Persson Quick som en manipulerende mann som ikke hadde et liv som passet med det å være seriemorder.

«Så kom det fram det hvert eneste tenkende menneske tenkte», sa han. At Thomas Quick løy.

Persson lot til å synes at det er bra at sannheten om Thomas Quick har kommet fram, men la til at det hadde vært fint å finne de riktige gjerningsmennene.