Nils Arne Skagøy, avdelingssjef for alderspsykiatri og habilitering i Helse Møre og Romsdal, mener man må ta i bruk flere verktøy og være innovative i arbeidet med psykisk syke. Foto: Arild J. Waagbø

– Må være innovative

Forskningsdagene i Molde startet i dag med psykiatridebatt på Plassen. I kveld kl. 19 er temaet netthets.

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen fra HiMolde og adelingssjef for alderspsykiatri og habilitering i Helse Møre og Romsdal – Nils Arne Skagøy – holdt hver sin innledning før debatten.

Iversens kunne f.eks. fortelle at antallet døgnplasser innen psykiatrien i Nordmøre og Romsdal er redusert fra 330 i 1993 til 77 i 2011.

Førstemanuensis Hans Petter Iversen (t.v.) innledet før debatten, mens førsteamanuensis Karl Yngvar Dale ledet debatten på Plassen. Begge er ansatte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Førstemanuensis Hans Petter Iversen (t.v.) innledet før debatten, mens førsteamanuensis Karl Yngvar Dale ledet debatten på Plassen. Begge er ansatte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Manet til innovasjon

Nils Arne Skagøy, avdelingssjef for alderspsykiatri og habilitering i Helse Møre og Romsdal, sa at spesialisthelsetjenesten arbeider med å styrke DPS-ene (distriktspsykiatriske senter), gi mer ambulante tjenester og spisse sykehuspsykiatrien.

– Vi har verktøy, men er ikke flinke nok til å bruke dem. Vi må brette opp ermene og tenke litt annerledes, Vi må være innovative og finne andre måter å gjøre ting på. Pengesekken er ikke uttømmelig, sa Skagøy under debatten.

Thore Folland (t.v.) - leder av Kommunenettverket for psykisk helsearbeid, avdelingssjef Nils Arne Skagøy og Theodora Baldvinsdottir fra Mental Helse. Foto: Arild J. Waagbø
Thore Folland (t.v.) – leder av Kommunenettverket for psykisk helsearbeid, avdelingssjef Nils Arne Skagøy og Theodora Baldvinsdottir fra Mental Helse. Foto: Arild J. Waagbø

Etterlyste samarbeid

Thore Folland – ansatt i Molde kommune og leder av Kommunenettverket for psykisk helsearbeid – etterlyste mer samarbeid mellom klinikken og kommunen.

– Vi må få bedre samarbeid på ledelsesnivå, sa Folland.

Theodora Baldvinsdottir fra Mental Helse sa at hun ikke ønske seg tilbake til institusjonspsykiatrien, men at hun er bekymret for at det brukes for lite ressurser i kommunene på forebyggende tiltak for å fremme psykisk helse.

– Verdens helseorganisasjon sier at negativt stress er den tredje største helsefaren vi står overfor i dag. Men hva gjør man det? spurte Baldvinsdottir under debatten.