Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

Industribestilt master trues av budsjettkutt

Rektor Hallgeir Gammelsæter skriver til Mørebenken at regjeringens foreslåtte studieavgift truer Engineering Logistics-studiet, som ble opprettet på bestilling fra næringslivet.

– En liten nasjon kan ikke ha høyt spesialiserte studier uten internasjonal rekruttering,  skriver Gammelsæter.

Les også: En industribestilt mastergrad

I forslaget til statsbudsjett for 2015 vil Solberg-regjeringen innføre studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS-området. I brevet til de ni stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal skriver Gammelsæter at en slik studieavgift vil ramme anslagsvis 75 av dagens cirka 250 internasjonale HiMolde-studenter. Inntektstapet for institusjonen – i form av tapte studiepoenginntekter – vil med stor sannsynlighet bli på cirka fem millioner kroner i året.

– Som høgkostland er det lite trolig at den gruppen som rammes vil søke seg til norske institusjoner dersom de også skal betale studieavgift i størrelsesorden kr. 100 000 per år. Erfaringene fra bl.a. Sverige tyder på at svært få av disse vil komme hit dersom institusjonene må innføre studieavgift. Det er heller ikke riktig at alle andre land opererer med slike studieavgifter. I f.eks. Tyskland kreves det heller ikke studieavgifter for studenter utenfor EØS, skriver Gammelsæter.

Truer nytt studium

Gammelsæter mener at en studieavgift vil true det nye studiet Engineering Logistics, som nylig ble opprettet etter påtrykk fra det lokale næringslivet i molderegionen.

Les også: Proposes tuition fee for international students

– Etter initiativ fra Molde næringsforum, Industrigruppen, etablerte HiM i 2014 masterstudiet Engineering Logistics, et studium som gir logistikk og prosjektlederutdanning til ingeniører og som henvender seg internasjonalt. De aller fleste av søkerne til dette studiet kom fra land utenfor EØS, og uten disse søkerne ville vi ikke kunne starte studiet. Fra 2015 ønsker vi å både forbedre studiet og øke søkningen, men med regjeringens forslag til studieavgifter er det tvilsomt om vi vil kunne opprettholde det på sikt. Utenlandske studenter fra både EØS og utenfor er viktige for å få økonomi i flere av studiene våre, og de bidrar også positivt faglig. Dermed er det slik at det er tilgangen på disse studentene – og finansieringen av dem – som gjør at vi kan opprettholde høyt spesialiserte studier i Norge – som også norske studenter, og norsk næringsliv, i stor grad nyter godt av, skriver Gammelsæter.

Hallgeir Gammelsæter påpeke i brevet til Mørebenken at den kompetansen norske studenter får i tverrkulturell kommunikasjon gjennom kontakt med ikke-europeiske studenter er høyst etterspurt hos et næringsliv som i større og større grad forholder seg til forretningspartnere utenfor Europa.  Photo: Pavla Ujmiakova
Hallgeir Gammelsæter påpeker i brevet til Mørebenken at den kompetansen norske studenter får i tverrkulturell kommunikasjon gjennom kontakt med ikke-europeiske studenter er høyst etterspurt hos et næringsliv som i større og større grad forholder seg til forretningspartnere utenfor Europa. Photo: Pavla Ujmiakova

– Reell nedskjæring

Gammelsæter reagerer også på at det er lagt inn et kutt på 0,5 prosent for forventet avbyråkratisering og effektivisering.

– Mange mindre høgskoler, HiM inkludert, er i dag av de mest kostnadseffektive i sektoren per student, og det er også underlig at dette kuttet kommer i en tid der vi som høgskole må bruke store tidsressurser på strukturreformen regjeringen er i gang med. Fra vårt perspektiv har endringsprosessene en betydelig kostnadsside som neppe allerede nå – om noen gang – kan omregnes i effektivisering. Reduksjonen er dermed i praksis å anse som en reell nedskjæring, skriver han.

I brevet reagerer Gammelsæter – i likhet med hans kolleger i Volda og Ålesund – at UH-sektoren i fylket i 2014 og 2015 ligger an til å få kun to av  lands 195 nye rekrutteringsstillinger.