Professor Per Bjarte Solibakke reagerer på at Høgskolen i Molde skal utrede retningslinjer for studenters vitenskapelige publisering. Foto: Arild J. Waagbø

Vil kontrollere studentpublisering

Ledelsen ved HiMolde utreder retningslinjer for hvordan studenter skal publisere i vitenskapelige tidsskrifter. – Et angrep på den akademiske friheten, sier professor Per Bjarte Solibakke.

Etiopiske Yohannes Yebabe Tesfay, som tar en mastergrad i logistikk i Molde, har i år fått vitenskapelige artikler publisert både på nivå 1 og nivå 2, noe som gjør at han ligger godt i løypa til å bli en av en håndfull forskere ved HiMolde som drar inn mest publiseringspoeng i 2014. Og med det sørger han for at godt over 100 000 resultatbaserte kroner triller inn i institusjonen.

Les også: Marvel master student did it again

Men det mange trodde var en solskinnshistorie, har utløst at det ved HiMolde arbeides for å få på plass retningslinjer for studentpublisering. Det går fram av et brev dekan Hans Fredrik Nordhaug ved Avdeling for logistikk og professor Øyvind Halskau har sendt til masterstudentene som tok kurset LOG715 i vår. I et møte med Nordhaug fikk Tesfay vite at publiseringen hans ble ansett som problematisk.

Yohannes Yebabe Tesfay  has been writing several scientific articles while studying for a MSc in Supply Chain Management in Molde. Photo: Arild J. Waagbø
Yohannes Yebabe Tesfay has been writing several scientific articles while studying for a MSc in Supply Chain Management in Molde. Photo: Arild J. Waagbø

– Nordhaug sa at jeg bruker HiMoldes navn og merkevare på artiklene mine, selv om jeg ikke er ansatt. Han sa at om det er lav kvalitet på det jeg har skrevet, så kan det ramme institusjonen. Jeg hadde forventet å få støtte for det jeg driver med, ikke det motsatte. Men jeg har ikke tenkt å stoppe å publisere, sier Tesfay til Panorama.

Fikk avslag

HiMolde har egne retningslinjer for at forskere kan søke om deler av publiseringspengene til å finansiere forskningsrelaterte utgifter. Tesfay fikk avslag på sin søknad om slike midler.

– Jeg har fått invitasjon til å delta på over seks konferanser i år. Jeg vil gjerne dra på konferanser, og jeg trenger ny PC og mer programvare, sier Tesfay.

Les også: Masterstudent publiserte på nivå 2

Dekan Hans Fredrik Nordhaug bekrefter at han har hatt et møte med Tesfay og at etiopieren ikke oppfyller kravene til å søke om midler til forskningsvirksomhet.

– I følge regelverket er det bare fast ansatte som kan søke om slike midler. Heller ikke de som har bistillinger her kan søke om det, sier Nordhaug.

– Forglemmelse

Dekan Hans Fredrik Nordhaug leder Avdeling for logistikk på Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Dekan Hans Fredrik Nordhaug leder Avdeling for logistikk på Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

I brevet til masterstudentene på LOG715 tas det opp at firmaene som utgjorde «casene» på kurset ikke har fått anledning til å godkjenne det som ble publisert om dem i ettertid. Vanlig prosedyre er at studentene på kurset skriver under på en kontrakt om konfidensialitet, men det ble ikke gjort i vår.

– Det var en forglemmelse, sier Nordhaug.

Det er Statoil og Jotun det er blitt vitenskapelige artikler av etter kurset. Tesfay har signert to av i alt tre artikler. Statoil skrev han om alene, mens Jotun-artikkelen ble skrevet sammen med medstudenter. Statoil har ifølge Nordhaug reagert overfor HiMolde på publiseringene. Ifølge Tesfay er Statoil-artikkelen hans basert på åpen tilgjengelig informasjon, mens Jotun-artikkelen er bygget på forfatternes egen datasimulering.

– Hvorvidt studentene har brukt opplysninger fra kurset eller ikke, skal jeg ikke uttale meg om. Men det skal iallfall være slik at de ikke kan bruke slik informasjon uten nærmere avtale med bedriften det gjelder, sier Nordhaug.

– Har ikke gjort noe galt

Nordhaug vedgår at Tesfay-publiseringene har utløst bekymring for at eventuell kritikk av kvaliteten på artiklene kan ramme HiMoldes akademiske omdømme.

– Noen av oss tenker det. Vi ser gjerne at studentene som vil publisere vitenskapelig får det de skal publisere godkjent av fagansatte. Jeg har lest Tesfays Statoil-artikkel, og syns den tidvis er preget av dårlig språk. Men om artikkelen skulle vise seg å være dårlig, så er det tidsskriftet som har gjort noe galt. Tesfay har ikke brutt noen regler her ved høgskolen. Det er derfor vi utreder om det er behov for retningslinjer for studentpublisering, sier Nordhaug.

Ifølge Nordhaug så har ikke HiMolde de samme «problemene» knyttet til publisering i forbindelse med masteroppgaver eller PhD-studier, for da har studentene veiledere de må forholde seg til.

– Jobber hardt

HiMolde-professor Per Bjarte Solibakke har gitt både PC og generelle råd om vitenskapelig publisering til Tesfay.

– PC-en hans gikk i stykker, så han fikk en av meg. Han jobber jo hardt, sier Solibakke.

Solibakke mener at alle studenter som passerer nåløyet til de vitenskapelige tidsskriftene skal få publisere fritt.

– Fagfellevurderingen er kvalitetskontroll god nok. Det er det som er kvalitetskravet Klarer studenter å knekke publiseringskoden, så må de få bruke den kompetansen. Skulle jeg f.eks. ha stanset Yohannes i å skrive noe i Romsdals Budstikke eller Sunnmørsposten? Den akademiske friheten henger høyt og det at noen skal forhåndsgodkjenne hva studenter publiserer er et angrep på den akademiske friheten. Har noen HiMolde-ansatte for reprimande for at de publiserte noe som ikke holdt høy nok kvalitet? Nei, det skjer ikke, sier Solibakke.

Solibakke sier at å utrede retningslinjer for å begrense studenters publisering er feil bruk av ressurser.

– Det er å motarbeide oss selv. Jeg er meget kritisk til at fagansatte – som ikke publiserer selv – skal avgjøre om studenter skal få publisere eller ikke, sier Solibakke.

Brevet

Professor Øyvind Halskau har også signert brevet til masterstudentene som skrev artikler om Statoil og Jotun. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Øyvind Halskau har også signert brevet til masterstudentene som skrev artikler om Statoil og Jotun. Foto: Arild J. Waagbø

Her er eposten Nordhaug og Halskau sendte til de publiserende masterstudentene:

«To the students who took LOG715 “Business cases in logistics” spring 2014

During spring 2014, you all participated in the above-mentioned course and were given three cases to analyze and discuss. In each of the cases, you got a lot of information about the three different firms. Recently, the college has found out that some of you have utilized this information by writing articles about some of the cases and have been able to publish these.

Such practice is unacceptable unless the author(s) has (have) been in contact with the firm asking for a permit to use the data, the name of the firm and the conclusions in the paper. Such a permit must be given in writing from the firm and after a responsible person in the firm has read the final article. This is common practice, and not doing so is damaging to the institution’s reputation and to research career of the author of the paper(s). In addition, the college must be informed about such matters, since the college employs none of you and in the published papers, the name of the college is used as an affiliation, that is, as if you were employed at Molde University College, which you are not.

So, if any of you are in the process of writing more papers or are planning to do so, you must not proceed until you have contacted the firm in a proper way and talked with the person who was responsible for the specific case you are considering using for a paper.

For your information: The college is currently developing guidelines for publishing by students, so we can avoid situations like this in the future. We do like our students to publish, but it has to be conducted in a proper manner.

Best regards

 Øyvind Halskau, Professor

Hans F. Nordhaug, Dean, Faculty of Logistics

 Molde, 29th of October 29, 2014»