Gerda Talaas (f.v.), Jenny Klinge, høgskolelærer Kaspara Jensen, sykepleiestudenter og rektor Hallgeir Gammelsæter på øvingsadevlingen på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø

Møtt med sprøytespisser

Senterparti-politikerne som besøkte Molde Campus torsdag, ble vitne til injeksjonsundervisning på sykepleiernes øvingsavdeling.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge og kommunestyrerepresentant Gerda Tolaas (Molde kommune) besøkte torsdag Høgskolen i Molde, der de ble møtt av Elin Mordal, som er studieleder på sykepleierstudiet, rektor Hallgeir Gammelsæter og direktør Gerd Marit Langøy.

Gerda Talaas (f.v.), Jenny Klinge, høgskolelærer Kaspara Jensen, sykepleiestudenter og rektor Hallgeir Gammelsæter på øvingsadevlingen på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø

Mordal viste følget til øvingsavdelingen i B-bygningen, der førsteårsstudentene på bachelor i sykepleie satt sprøyter på hverandre.

Viktige praksisplasser

Studieleder Elin Mordal fortalte at det er krevende å finne praksisplasser til alle studentene, særlig innen spesialisthelsetjenesten. Halvparten av sykepleiestudiet er praksis.

– Det er viktig at vi har nok praksisplasser, så det ikke blir mangel på sykepleiere, sa Gerda Tolaas.

Jenny Klinge ville høre hvordan høgskoleledelsen så på spørsmålet om lokalisering av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, og om det var «kølsvart» for HiMolde om det ble plassert på Kristiansund. Gammelsæter og Langøy svarte at de vil ha sykehuset nærmest mulig Molde Campus, så ikke reisetiden for studenter og fagansatte blir for lang. Gammelsæter presiserte også at funksjonsinnholdet i det nye fellesykehuset er viktig i forhold til praksisen sykepleiestudentene skal få.

Gerda Talaas (f.v.), Gerd Marit Langøy, Hallgeir Gammelsæter, Jenny Klinge og Elin Mordal diskuterte utfordringen med å skaffe nok praksisplasser til sykepleiestudentene. Foto: Arild J. Waagbø
Gerda Talaas (f.v.), Gerd Marit Langøy, Hallgeir Gammelsæter, Jenny Klinge og Elin Mordal diskuterte utfordringen med å skaffe nok praksisplasser til sykepleiestudentene. Foto: Arild J. Waagbø

– En verdi for miljøet

Jenny Klinge sitter i justiskomitéen på Stortinget og jobber lite med utdanningspolitikk, men hun er fornøyd med at internasjonale studenter i Norge likevel får slippe å betale skolepenger.

– Det er en verdi i seg selv å ha internasjonale studenter i et studentmiljø og det er selvsagt viktig for de som kommer hit at de får en utdanning, men det er også nødvendig å ha internasjonale studenter for opprettholde tilbudet. Uten dem kan det bli for få studenter på mange studieprogram, sier Klinge.

Klinge er forøvrig en av Panoramas faste spaltister. Du kan lese henne her.