Timo Brøyn, fungerende biblitoteksjef ved Høgskolen i Molde. Foto; Arild J. Waagbø

Nå går tidsskrift-toget

Så langt i år har HiMolde-forskere har fått tre nye tidsskrifter godkjent som nivå 1-tidsskrifter, mens ett er avvist og fem fortsatt blir vurdert.

30. november er siste frist for å melde inn nye vitenskapelige tidsskrifter til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste om de skal bli poenggivende på nivå 1 i 2014. Tidsskrifter vurderes fortløpende igjennom året, og så langt i år har fungerende biblitoteksjef Timo Brøyn ved Høgskolen i Molde notert seg at tre forslag fra forskere knyttet til Molde Campus har blitt godkjent.

De nye nivå 1-tidsskriftene er Sexual Offender Treatment,  European Journal for Sport Studies (EJSS) og ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS).

Avslått: Communications – Scientific Letters of the University of Žilina.

Venter på svar: Annals of Management Science, The Business & Management Review, IERI Procedia, Research-publishing.netUniversity Press of Ruse og Bokförlaget BAS.

Advarer mot rovdyr

Brøyn advarer forskere mot «vitenskapelige» tidsskrifter som driver med såkalt Predatory Open Access-publisering.

– Om du får epost med invitasjon til å publisere i et Open Access-tidsskrift som ikke er registrert som nivå 1 eller 2 og heller ikke er tilkyttet organisasjonen OASAPA, så er det all grunn til å være skeptisk. Spør noen på biblitoteket om råd om du er i tvil, sier Brøyn.

Nylig omtalte Universitetsavisa i Trondheim historien om artikkelen Get me off Your Fucking Mailing List, som ble akseptert av tidsskriftet «International Journal of Advanced Computer Technology» – mot en avgift på 150 dollar. Beall’s List er en oversikt over forlag/tidsskrifter som regnes som useriøse aktører.

Lukket på nivå 2

Selv om det er et uttalt politisk mål at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert skal være  åpent tilgjengelig, så utgjør Open Access-tidsskrifter bare 1,3 prosent av alle tidsskriftene som er godkjent på nivå 2 i det norske systemet.

– Når over 98 prosent av forskningen som publiseres på nivå 2 ikke er åpent tilgjengelig, så tyder det på at systemet er modent for revisjon, sier Brøyn.