Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det ikke er noe alternativ for høgskolene å si at de ikke vil fusjonere. Tirsdag møtte han lederne ved universiteter og høgskoler i Universitetets aula i Oslo. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Øker presset på høgskolene

OSLO (Khrono): Kunnskapsministeren øker presset for å få alle høgskoler til å komme opp med fusjonsalternativer før fristen 1. februar. Neste uke har han meldt sin ankomst i Sogndal.Av HEGE LARSEN, Khrono

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen krever at Høgskulen i Sogn og Fjordane, i likhet med alle andre universiteter og høgskoler, kommer opp med et godt svar på hvem de vil fusjonere eller samarbeide med. Han legger kraftig press på høgskolen, og reiser til Sogndal for å få fart på prosessen.— Det er ikke noe alternativ å si at man ikke vil. Alle må svare på utfordringen de har fått, og det gjelder også Sogn og Fjordane, sier han.

Sterke krefter på høgskolen står fast på selvstendighet, og noe fusjonsalternativ er ikke klart, selv om det er en dialog på gang med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Tid til å heve blikket

Kunnskapsministeren har bedt alle institusjonene om å svare på hvilken strategiske profil de ønsker å ha i 2020, og hvor institusjonene ser for seg sin egen posisjon i et landskap med færre institusjoner og klare forventninger, både fra studenter og samfunn. Fristen for å svare er 1. februar. Tirsdag møtte han ledere fra alle landets høgskoler og universiteter på den årlige kontaktkonferansen, som foregikk i Universitetets aula i Oslo.

LES MER: Statssekretær Bjørn Haugstad svarer på rektor Hallgeir Gammelsæters kronikk i Rbnett (ekstern lenke)

— Det er bare 11 dager igjen til fristen utløper, men det er fortsatt tid til å heve blikket, tenke større og være med på å tegne et kart over høyere utdanning som kan stå seg i flere tiår, sa han i talen til lederne i universitets- og høgskolesektoren.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NTNU bestemmer mye

Mye avhenger av hva NTNU vedtar på sitt styremøte 28. januar. Et av alternativene for NTNU og rektor Gunnar Bovim (bildet over) er å fusjonere med de teknologispissede høgskolene Gjøvik, Ålesund og Narvik, samt Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hva skjer hvis NTNU sier nei til å fusjonere med noen av disse?

— Jeg kommenterer ikke den type spørsmål, men det er flere alternativer for disse høgskolene, sier Røe Isaksen til Khrono.

LES MER: Tvangsekteskap i høyere utdanning

Høgskolene som ennå ikke har kommet opp med noe fusjonsalternativ er foruten Sogn og Fjordane, også høgskolene i Østfold, Hedmark og Lillehammer.

Du legger press på Sogn og Fjordane nå, men hva med de andre som ikke har funnet seg en partner?

— Det samme gjelder for disse. Det er vår vurdering at noen av disse ikke er sterke nok til å stå alene, sier Røe Isaksen.

Høgskolen i Oslo og Akershus har nylig vært gjennom en stor fusjon og har ikke funnet seg noen ny fusjonspartner nå, men har fått signaler fra departementet om at dette er greit.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Er i dialog

Rektor Åse Løkeland (bildet over) ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sier at ingenting er avgjort ved hennes høgskole ennå.

— Det er sterke krefter internt som ønsker selvstendighet, men det er samtidig mange som er inspirert av tanken om en løsning med større bredde på Vestlandet. Vi utforsker derfor dette alternativet nå, og er i dialog med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, sier Løkeland.

De tre institusjonene skulle ha møte med statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet tirsdag. I neste uke kommer kunnskapsministeren på besøk til Sogndal, etter at han selv har bedt om å få komme og få en orientering om hvordan høgskolen jobber. Det skal også  arrangeres et åpent debattmøte om høgskolens framtid. Før fristen utløper skal det også være en fagdag for de ansatte og et to dagers styreseminar som skal ende med et vedtak. For å rekke alt dette har høgskolen fått utvidet frist til 5. februar.

I september fikk vestlendingene nei fra departementet til en konsortium-modell, og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet ble kalt inn til ekstraordinært dialogmøte med departementet i desember for å få fart på fusjonsplanene.

 

Isaksens store reform

Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) er «superreformen» til Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren har bedt institusjonene om å svare på hvilken strategisk profil de ønsker å ha i 2020, og hvor institusjonene ser for seg sin egen posisjon i et landskap med færre institusjoner og klare forventninger, både fra studenter og samfunn.

NTNU i Trondheim har tre scenarier under utredning: Fortsette alene, fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) eller i tillegg fusjonere med Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik og bli et flercampus-universitet.

NTNU har styremøte 28,januar og deres avgjørelse vil få konsekvenser for mange.

Departementet har gitt landets universiteter og høgskoler frist til 1. februar med tilbakemeldinger om framtidig fusjonsvalg og samarbeid.

Stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høgskolesektoren skal etter planen være ferdig i mars.

 

Planer landet rundt

Enkelte steder kan man begynne å se konturen av det nye universitets- og høgskole-Norge:

Nord-Norge:

 • To universiteter i Nord Norge (Tromsø og Nordland).
 • Høgskolene i Nesna og Harstad kan havne hos en av hver.
 • Høgskolen i Narvik ønsker fusjon med NTNU eller eventuelt Universitetet i Tromsø.

Trøndelag:

 • NTNUs styre er skeptiske til fusjoner og vil ha utredet alenegang. Fusjon kun med Høgskolen i Sør-Trøndelag skal utredes og nylig ba departementet om at NTNUutreder en flercampusmodell. Hvis denne modellen får gjennomslag vil de teknologitspissede høgskolene i Gjøvik, Ålesund, Narvik, samt HiST bli en del av NTNU.
 • Rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag innstiller på fortsatt alenegang for HiNT, men styret har vedtatt tre likestilte alternativer: Alenegang, fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag eller fusjon med Universitetet i Nordland.

Vestlandet:

 • Universitetet i Bergen har langt på vei fått klarsignal om at de kan slippe å fusjonere med noen. Vestlendingene har fått nei fra departementet til en konsortium-modell.
 • De fleste høgskolene ønsker å stå alene. I desember ble alle utdanningsinstitusjoner på Vestlandet: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolene i Volda, Sogn og Fjordane, Molde og Ålesund kalt inn til ekstraordninært dialogmøte med departementet i desember for å få fart på fusjonsplanene.
 • Statsråden skal på ny visitt til Sogn og Fjordane denne uka.

Sør-Vestlandet:

 • Høgskolen Stord/Haugesund er klar for å bli en del av Universitetet i Stavanger.
 • Universitetet i Agder er klar for å stå alene etter at fusjonsforhandlingene med Høgskolen i Telemark brøt sammen.

Østlandet:

 • Universitetet i Oslo har også fått signal om at de kan slippe fusjoner.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å fortsette alene og på sikt bli profesjonsuniversitet. Men dersom flercampusmodellen til NTNUikke blir noe av har Høgskolen i Gjøvik en fusjon med HiOA som plan B.
 • Høgskolen Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark er klare for å fusjonere for å bli et profesjonsuniversitet. Sistnevnte blir vist til som eksempel til etterfølgelse.
 • Hva som skjer med Høgskolen i Østfold, Lillehammer og Hedmark er foreløpig uklart.