Arild Hervik er professor ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Professor Hervik blir ridder av 1. klasse

H.M. Kongen har utnevnt HiMolde-professor Arild Hervik (65) til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Det melder Kongehuset på sin hjemmeside.

Den profilerte HiMolde-professoren mottar utmerkelsen for sin innsats innen samfunnsøkonomisk undervisning og forskning. Hervik vil få overrakt dekorasjonen av fylkesmannen i Møre og Romsdal – Lodve Solholm – ved et arrangement på Molde Campus tirsdag 10. februar kl. 10.30 på rom 139/140 i B-bygningen.

St. Olavs Orden: Ridder 1. klasse, herrer. Foto: Kjartan Hauglid, Det kongelige hoff
St. Olavs Orden: Ridder 1. klasse, herrer. Foto: Kjartan Hauglid, Det kongelige hoff

– Utnevnelsen er veldig gledelig. Det er en stor ære for både høgskolen og Arild, sier rektor Hallgeir Gammelsæter ved HiMolde.

Arild Hervik har sosialøkonomisk embetseksamen i fra Universitetet i Oslo fra 1975, hvor han jobbet som assistent for både professor Arne Næss og professor Trygve Haavelmo.

Etter noen år som miljøforsker ved Statistisk Sentralbyrå, ble Hervik i 1980 ansatt som førsteamanuensis i transportøkonomi i Molde og var fra 1987 en nøkkelperson i utviklingen av Møreforsking og Møreforsking Molde. Han har siden slutten av 80-tallet ledet en rekke studier av den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal.

LES MER: På toppen av ekspertveldet

I 1995 til 1997 var Hevrik professor i næringsøkonomi ved Handelshøgskolen BI, før han i 1997 ble professor i transportøkonomi ved HiMolde. Han har bemerket seg som en engasjert og aktiv formidler av samfunnsøkonomi, både overfor studenter og almenheten.

Ikke minst er Arild Hervik kjent for å være den eksperten i Norge som har deltatt i arbeidet med flest NOU-er (Norges offentlige utredninger). Han har bidratt til 17 av dem, de fleste som utvalgsleder.

– Han har betydd utrolig mye for både høgskolen og Møreforsking Molde, som forsker og strateg i forhold til den faglige utviklingen.  I tillegg har han vært en ypperlig formidler, både nasjonalt og regionalt, sier Gammelsæter.