Studiebarometerets tall for 2014 viser at studentene som tar en bachelor i juss og administrasjon er mest fornøyd med studieprogrammet sitt av alle som studerer ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Mest fornøyd med juss og administrasjon

Studiebarometeret for 2014 viser at det er stor forskjell på hvor fornøyde HiMolde-studentene er med studieprogrammet sitt.

På topp ved HiMolde – på spørsmål om de er «ikke enig» eller «helt enig» på en skala fra 1 til 5 i påstanden «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» – finner man 2. årsstudentene på bachelorstudiet i juss og administrasjon. Denne studentgruppen ga karakteren 4,6 på helhetsvurderingen, noe som er 0,3 poeng over landsgjennomsnittet for juridiske fag.

Det går fram av NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Studiebarometer for 2014 som ble lagt ut i dag.

Minst fornøyd er Molde-studentene som tar en bachelor i økonomi og administrasjon, som gir studieprogrammet karakteren 3,1 på helthetsvurderingen. Det er 0,9 poeng under snittet for alle økonomisk-administrative fag i Norge.

Fornøyde vernepleiestudenter

Vernepleiestudentene på Molde Campus gir studieprogrammet 4,4 poeng (0,2 poeng over snittet for vernepleiefag), mens HiMoldes sykepleiestudenter  helhetsvurdering av sitt studieprogram er på 4,1 poeng (som er det samme som gjennomsnittet for sykepleiefagene nasjonalt).

Petroleumslogistikk-studentene i Kristiansund gir 4,0 poeng til sitt studieprogram (0,2 over snittet for samferdselsfag), mens studentene som tar logistikk og supply chain management i Molde vurdrerer sitt studieprogram til 3,6 poeng.

Sport Management-studentene i Molde gir bachelor-programmet en helhetsscore på 3,2 poeng (0,9 under snittet for idrettsfag) og er dermed blant de minst fornøyd HiMolde-studentene.

På masterprogrammene vurderer studentene i Molde logistikk til 4,3 og samfunnsendring, organisasjon og ledelse til 4,0 poeng.

– Litt tunge fag

Førsteamanuensis Oskar Solenes er dekan ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Oskar Solenes er dekan ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Dekan Oskar Solenes leder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved HiMolde og har dermed både Moldes mest og minst fornøyde studenter på studieprogrammene han har ansvar for.

– Når det gjelder idrettsfag generelt, så er studenter ofte fornøyd med at de får drive med noe de syns er artig. På sport management er det blandet inne andre typer fag som studentene kanskje må slite litt med. I 2. året har de litt tunge fag på høsten, som finans og sportsøkonomi, sier Solenes.

Han mener resultatet for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er «litt mer bekymringsfullt».

– Må være ydmyke

– Vi må være ydmyke og sette oss ned og se om det er noe vi kan ta tak i og lære av Studiebarometeret. Jeg vil utfordre kvalitetsteamene på alle programmene til å se på dette.  Studentene som har svart på dette har noe de vil fortelle oss, sier Solenes.

Solenes er godt fornøyd med resultatet for juss og administrasjon-studentene:

– Jeg vil gi all mulig ære til de som jobber med det studieprogrammet. De har jobbet med godt med studentene sine og laget et godt fag med en blanding av juss og statsvitenskap.

Nye «studietider»

Spørsmålene knyttet til hvor lang tid studentene bruker på organisert og ikke-organisert studieinnsats er endret i 2014 i forhold til året før, så tallene kan ikke sammenlignes med de fra 2013.

2014-tallene viser at sport management-studentene brukes minst tid på studiene ved HiMolde:

24,5 timer i uka – bachelor i sport management

25,3 timer i uka – bachelor i logistikk og SCM

26,5 timer i uka – bachelor i økonomi og administrasjon

29,4 timer i uka – master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

29,7 timer i uka – bachelor i petroleumslogistikk

38,6 timer i uka – bachelor i vernepleie

45,6 timer i uka – bachelor i sykepleie

48,7 timer i uka – master i logistikk