Et forskingsprosjekt i det norske Transport 2025-programmet har til hensikt å få sjøcontainere fra Kina nærmere dørstokken til norske kunder. Foto: Mahdl Abdulrazak (CC BY-NC-SA 2.0)

Får åtte millioner til sjøtransport-forskning

Et internasjonalt forskernettverk ledet fra Molde får åtte millioner kroner fra Forskningsrådet til å effektivisere containerfrakten fra Kina til Norge.

– Det var tøff konkurranse om forskningsmidlene, så dette er en fjær i hatten for oss, sier førsteamanuensis Harald Martin Hjelle, viserektor for forskning ved HiMolde.

Seks søknader av 34 fikk i alt nær 44 millioner kroner fra Forskningsrådets Transport 2025-program i denne søknadsrunden. De seks utvalgte prosjektene er ledet av Møreforsking Molde, NTNU, SINTEF og TØI.

Les mer hos Forskningsrådet.

Det er Hjelle selv som hadde idéen til prosjektet og skrev søknaden til prosjektet som lyder navnet «SeaConAZ – Exploring the potential for marking sea containers go all the way (A-Z) through the supply chain». Han skal også lede forskningsprosjektet i en bistilling han har ved Møreforsking Molde.

– Vanligvis blir varene pakket i container i Kina av den enkelte leverandør og fraktet sjøveien til Rotterdam eller Alnabru. Der blir varene pakket om – det vi på logistikkspråket kaller crossdocking – og sendt videre til kundene med lastebil og tog. På den siste delen av strekningen er da tapt for sjøfarten, sier Hjelle.

LES OGSÅ: Vil bjelle på campus og banne i kirka

Det politiske motivet for å flytte mer av varetransporten fra land til sjø er å redusere både klimagassutslipp og trykket på veinettet.

– Vi skal undersøke om det i større grad er mulig at f.eks. ti leverandører i Kina sampakker sine produkter i en container som kan gå usplittet helt fram til kunden. Vi skal også finne ut om slik transport kan være mer kostnadseffektiv for bedriftene, sier Hjelle.

Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Hjelle opplyser at prosjektidéen delvis er en følge av HiMoldes deltagelse i EU-støttede prosjektet ENRICH (ekstern lenke) og at hele fem av forskningspartnerne i SeaConAZ kjenner hverandre fra ENRICH. Dette omfatter – i tillegg til HiMolde – Göteborgs universitet, Liverpool John More University, Edinburgh Napier University og Wuhan University of Technology i Kina. De nye aktørene nå er Møreforsking Molde, Transportøkonomisk Institutt og forskningsinstituttet TNO i Nederland.

– Det er en ny utfordring for oss å lede et slikt prosjekt, men faglig sett er prosjektet en innertier i forhold til høgskolens spissing på logistikk. I dette arbeidet får vi brukt forskernettverkene våre i stor grad, sier Hjelle.

For HiMoldes del er det også en god nyhet cirka tre millioner kroner av SeaConAZs totale budsjett går til å finansiere en stipendiatstilling.