Anders Kvernmo Langset er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Foto: Arild J. Waagbø

– Forventningsavklaring er viktig

NSO-leder Anders Kvernmo Langset mener at det er viktig at det allerede ved studiestart blir avklart hva som forventes av studenter og fagansatte.

Det sa han i et foredrag da det ble holdt allmøte for ansatte og studenter på Molde Campus om HiMoldes resultater på Studiebarometeret.

LES MER: Vil ha mentorordning for studenter

NSO-leder Anders Kvernmo Langset i aksjon på Molde Campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø
NSO-leder Anders Kvernmo Langset i aksjon på Molde Campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Studiebarometeret har nemlig vist at bare en av tre studenter er fornøyd med det de får av individuell oppfølging og tilbakemeldinger. Langset mener også at foreleserne kan bli flinkere til å vise fram at undervisningen er forskningsbasert.

Tidligere HiMolde-dekan Ottar Ohren gikk igjennom moldetallene i det siste Studiebarometeret. Foto. Arild J. Waagbø
Tidligere HiMolde-dekan Ottar Ohren gikk igjennom moldetallene i det siste Studiebarometeret. Foto. Arild J. Waagbø

Tidligere dekan Ottar Ohren var hyret inn for anledningen til å gjennomgå HiMoldes resultater i Studiebarometeret sammenlignet med resultatene nasjonalt.

LES MER: Mest fornøyd med juss og administrasjon

Han sa at Studiebarometeret måler studenttilfredshet og at svarene de gir vil bære preg av hva som er studentenes timeplan i det semesteret undersøkelsen finner sted.

Her kan du laste ned PowerPoint-presentasjon Ottar Ohren kjørte på allmøtet.

 Foto: Arild J. Waagbø
NSO-leder Anders Kvernmo Langset møtte også Studenttinget i Molde i dag. F.v.: Astrid Dyrli Flemsæterhaug, Ingeborg Andrea Aalvik (studenttingsleder), Eivind Tronsli, Andreas Gulliksen, Anders Kvernmo Langset, Daniel Mikkelsen, Øystein Jahren, Daniel Haavardsen-Bråttvik og Tapio Stensletten.