Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). Foto: Arild J. Waagbø

Farvel til lokaldemokratiet?

UiO-professor Harald Baldersheim har kalt kommunereformen den største politiske massakren i norsk historie. 

Baldersheim, som er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitet i Oslo, innleder på kulturhuset Plassen kl. 19 torsdag 9. april. Deretter vil romsdalsordførerne drøfte utfordringene kommunereformen byr på i en paneldebatt. Arrangementet «Kommunereforma: Farvel til lokaldemokratiet slik vi kjenner det» er et samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen og Høgskolen i Molde.

I et intervju med Enebakk Avis tidligere i år uttalte Baldersheim – som særlig har forsket på lokaldemokrati og -forvaltning – bekymring for at antall folkevalgte vil bli kraftig redusert som følge av reformen.

– Etter kommunereformen kan tallet på kommunestyrerepresentanter gå dramatisk ned. I dag har vi totalt 11 000. Om vi får 150 kommuner kan tallet gå ned til 4000. Dette vil være den største politiske massakren i norsk historie, sa Baldersheim.

Han mener at dette er alvorlig både fordi det vil bli større avstand mellom folket og de folkevalgte, og fordi rekrutteringen til politikken vil gå ned.

Harald Baldersheim. Foto: Privat
Harald Baldersheim. Foto: Privat

– De fleste parti har lokalparti i hver kommune. Med færre kommuner vil det bli færre lokalparti. Det vil bli en dramatisk reduksjon i grasrotforankringen. Sannsynligvis vil det bli færre «vanlige» folk i politikken. Fredrikstad er et eksempel på dette. Da kommunene ble slått sammen, var det nesten bare tidligere formannskapsrepresentanter i det nye kommunestyret. Det var altså den politiske eliten som ble med videre, sa Baldersheim, og etterlyste bevis for at store kommuner er bedre for tjenestetilbudet til innbyggerne.

Arrangørene skriver i en pressemelding at disse spørsmålene må diskuteres før reformen settes i verk:

«Kva grupper i befolkninga, kva lokalsamfunn og kva parti kan vi rekne med blir representerte i kommunestyret, når konkurransen blir hardare?

Korleis kan lokalkunnskap og lokale interesser ivaretakast, om det ikkje lenger er representantar frå bygdene og dei små partia til stades i kommunestyret?»

Arrangementet er gratis og åpent for alle.