Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag hovedtrekkene i stortingsmeldingen om struktur i UH-sektoren på en pressekonferanse i Oslo. Foto: Øyvind Aukrust/Khrono

– Snakker oss ned

– Kunnskapsministeren snakker oss ned for å rettferdiggjøre sin egen politikk, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter.

Dagen etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte hovedtrekkene i stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet om strukturen i UH-sektoren, etterlyser Gammelsæter at departementet leverer en analyse som dokumenterer at HiMolde er for svak til å fortsette alene.

I et intervju med Sunnmørsposten onsdag sa Røe Isaksen:

– Det er ikke tvil om at Høgskolen i Ålesund (som fusjonerer med NTNU, red.anm.) har gjort et klokere valg enn høgskolen i Molde.

Og videre:

– Jeg ser at Høgskulen i Volda har luftet samarbeid og sammenslåinger. Høgskolen i Molde risikerer å bli stående veldig aleine. De er en vitenskapelig høyskole med et godt logistikkmiljø, men de har flere andre fag som står langt svakere.

Les hele intervjuet i Sunnmørsposten.

Gammelsæter sier han ikke forstår hva statsråden mener med at HiMolde har flere fag som står svakt.

– Mener han helsefag, at utdanningene vi har i sykepleie og vernepleie er dårligere enn de er andre steder i landet? spør Gammelsæter.

I intervju med Romsdals Budstikke onsdag sa Røe Isaksen at hensynet til arbeidsliv og næringsliv i romsdalsregionen tilsier at HiMolde bør tenke som HiÅlesund.

– Jeg spør meg også hvorfor Høgskolen i Molde vurderer dette så vidt annerledes enn majoriteten av høgskolene rundt om i landet. Vi har nå 14 institusjoner som blir til fem. Hvorfor ser ikke Gammelsæter det samme som ledelsen ved for eksempel Høgskolen i Ålesund eller Høgskolen i Narvik? sa Røe Isaksen.

I intervjuet sa kunnskapsministeren også at HiMolde sliter med dårlig gjennomføring på bachelorgradene og at utviklingen på vitenskapelig publisering har vært negativ siden 2010, men at det foreløpig er det ikke snakk om å bruke tvang i strukturprosessen.

Les hele intervjuet i Romsdals Budstikke.

Gammelsæter sier at opplysningene om utviklingen i vitenskapelig publisering ved HiMolde er feil.

Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø
Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

– I perioden 2010 til 2012 så økte publiseringen ved HiMolde, så enten vet ikke statsråden hva han snakker om eller så er han feilsitert. Ja, vi har et fall etter 2012, men over tid er utviklingen positiv. Når det gjelder gjennomføring på bachelornivå, så er det typisk at de ikke nevnes at vi er knallgode på gjennomføring på masternivå, sier han. Og de som er dårligst på gjennomføring på bachelornivå er jo universitetene!

LES OGSÅ: HiMolde i norgestoppen på mastergrad

– Det er vel positivt for HiMolde at Frischsenteret nylig la fram en rapport som viser at skolen har hatt best produktivitetsutvikling av alle UH-institusjoner i landet det siste tiåret?

– Vi er selvsagt fornøyd med den rapporten, men nå i strukturprosessen som pågår nå er det mange rapporter og statistikker som blir ignorert. Når kvalitet er lik stor blir det fort slik at vi snakkes ned. Fordi vi er små, sier Gammelsæter.

LES OGSÅ: HiMolde har høyest produktivitetsvekst

– Tolker du uttalelsene i RB og Sunnmørsposten som om Røe Isaksen mener at HiMolde også bør fusjonere med NTNU?

– Det kan hende han og den politiske ledelsen i departementet mener det. Jeg vet ikke.

– Er det tungt å fronte kampen for at HiMolde fortsatt skal stå alene?

– Det er utfordrende, men jeg opplever at vi har en god sak. Vi har en viktig rolle å spille i regionen. Hvorfor skal vi gi fra oss råderetten vi har til f.eks. Trondheim og stole på at de tar de rette beslutningene for utdanning, rekruttering og næringsliv i vår region?

– Kan HiMolde leve godt med å være en av landets minste høgskoler?

– Ja. Kvalitet er viktigere enn størrelse. Dessuten er vi en smal høgskole, så sånn sett er ikke fagmiljøene så små. På sport management er vi kanskje det største i Europa, sier Gammelsæter.

Han mener at HiMolde har større mulighet til å bli mer synlige enn høgskolene som nå fusjonerer inn i store institusjoner, som f.eks. Haugesund, Ålesund, Gjøvik, Hønefoss og Horten.

Les mer om strukturmeldingen på regjeringens hjemmeside.