På et allmøte på Molde Campus i dag presenterte rektor Hallgeir Gammelæter HiMolde i lys av stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet». Foto: Arild J. Waagbø

Rektor: – Vi skal strekke oss og bli bedre

Rektor Hallgeir Gammelsæter presenterte i dag stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet» på et allmøte for ansatte ved HiMolde.

I presentasjon så Gammelsæter særlig Høgskolen i Moldes prestasjoner i lys av stortingsmeldingen og endte opp med en oppsummering av  hvor godt skolen i dag leverer i forhold til viktige kvalitetskriterier.

Gammelsæter trakk frem at HiMolde er spesielt gode på (grønt i presentasjonen) å ha mange ansatte i førstestillinger (doktorgrad eller tilsvarende kompetanse), gjennomføring på normert tid på masterstudier og størrelsen på doktorgradsutdanningen i logistikk, mens skolen er svakere på (rødt i presentasjonen) antall søkere per studieplass, gjennomføring på normert tid på bachelorstudier, publisering av ny forskning og eksterne forskningsinntekter.

– Det er godt å bli pustet i nakken og sparket litt i leggen. Vi skal strekke oss og bli bedre – også på det som er «grønt», sa Gammelsæter på allmøtet.

PRESENTASJONEN: Konsentrasjon for kvalitet – allmøte

STORTINGSMELDING 18: Konsentrasjon for kvalitet