Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Hjelle trakk seg, men ble valgt likevel

Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle – viserektor for forskning ved HiMolde – trakk seg som kandidat til høgskolestyret, men i dag ble han likevel valgt til styremedlem.

Blant de faglig ansatte var det høgskolelektorene Elin Mordal og Linda Bøyum-Folkeseth som fikk flest stemmer, henholdsvis 26 og 18 stemmer ved dagens valg. Men på grunn av kravet om kjønnsmessig balanse rykket førsteamanuensis Harald Martin Hjelle (17 stemmer) opp til fast styreplass for de neste fire årene.

Mordal og Hjelle er altså fra august faste medlemmer i Høgskolen i Moldes styre.

«Jeg har fått reaksjoner på at det kan bli mange gjengangere i ledelsen, og at det derfor kan være uheldig at jeg som viserektor for forskning også stiller til valg som styre-representant. Jeg har forståelse for det perspektivet, og oppfordrer derfor til valg av andre kandidater – det er mange gode navn på stemmeseddelen,» skrev Hjelle i en epost til ansatte og studenter på ettermiddagen 10. april.

Men da hadde han allerede  – i følge valgstyrets protokoll – fått 13 forhåndsstemmer.

Bøyum-Folkeseth er 1. vara for de faglig ansatte, mens valgstyret måtte trekke lodd for å finne 2. vara siden både professor Svein Bråthen og førsteamanuensis Hans Petter Iversen sto likt med 16 stemmer. Bråthen vant loddtrekningen og er 2. vara for HiMoldes vitenskapelig ansatte.

Professor Per Bjarte Solibakke meldte seg på som kandidat dagen før valget og var den av de faglig ansatte som høstet flest stemmer (15) på selve valgdagen.

Blant de administrativt ansatte var det bare to kandidater, seniorrådgiver Elisabeth Finnøy Amdam og rådgiver Anette Kristin Myrstad. Myrstad fikk flest stemmer og fast styreplass, mens Amdam er vararepresentant.

Blant studentkandidatene var det svært tett i toppsjiktet. Mikkel Eine Furuset (40 stemmer) er fra august medlem i høgskolestyret for et år, mens Simen Strøm Nordnes (39 stemmer) og Cato Karbøl (38 stemmer) ble henholsvis 1. vara og 2. vara siden Lisa Bratberg (16 stemmer) også rykket opp til fullverdig styremedlem grunnet kravet om kjønnsmessig balanse.