Fredag holder statsviter Ingunn Norderval, som underviste og forsket i Molde i en 20-årsperiode, foredrag om sin nye bok om Nobelkomiteen og kvinnene. Faksimile

Kvinnene som ikke fikk Fredsprisen

Eleanor Roosevelt, Rosika Schwimmer, Maria Montessori og Margaret Sanger ble alle foreslått som kandidater Nobels fredspris, men ingen av dem fikk den.

Ingunn Norderval- Foto: Arbeiderpartiet
Ingunn Norderval- Foto: Arbeiderpartiet

Fredag 24. april kl. 13.15 til 15 gjesteforeleser tidligere professor Ingunn Norderval på Molde Campus om «Nobelkomiteen og kvinnene». Norderval er aktuell med boken «Nobelkomiteen og kvinnene: 1901-1960», hvor hun skriver om de 36 kvinnene som ble foreslått til Fredprisen i perioden.

Bare tre av kvinnene fikk den, nemlig Bertha von Suttner, Jane Addams og Emily Greene Balch.

– Nobelinstituttets arkiv er klausulbelagt i 50 år, så jeg har tatt for meg de kvinnelige kandidatene i seks første tiårene prisen ble delt ut. Flere av kandidatene er i dag helt glemt, bortsett fra i Nobelinstituttets arkiv. To-tre stykker får du ingenting på om du søker etter dem via Google, sier Norderval, som var førsteamanuensis i statsvitenskap i Molde fra 1979 til 1999.

Eleanor Roosevelt var Menneskrettighetserklærigens mor.
Eleanor Roosevelt var Menneskrettighetserklærigens mor.

På spørsmål om hvem av de nominerte kvinnene som burde ha fått prisen, trekker Norderval særlig frem Eleanor Roosevelt. Roosevelt ledet FNs menneskerettighetskommisjon og var helt sentral i arbeidet med  Menneskerettighetserklæringen som FN vedtok i desember 1948. Menneskerettighetserklæringen kom som en direkte reaksjon på grusomhetene som utspant seg under andre verdenskrig.

– Roosevelt ble forbigått, sier Norderval.

Ellers trekker Norderval frem fredsaktivisten Rosika Schwimmer, pedagogen Maria Montessori og familieplanleggeren Margaret Sanger som eksempel på gode kvinnelige kandidater som ikke fikk Fredsprisen.

– Jeg har med meg noen eksemplarer av boken min til forelesningen, så de som ønsker det kan kjøpe den da, sier Norderval.

«Nobelkomiteen og kvinnene: 1901-1960» er gitt ut av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – der Norderval er medlem – i forbindelse med at organisasjonen i år har 100-årsjubileum.