Masterstudent Yohannes Yebabe Tesfay publiserte tre vitenskapelige arbeider i 2014 og bidro med over 4,5 publiseringspoeng - 9 prosent av totalproduksjonen - ved Høgskolen i Molde dette året. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde-forskere publiserte mer

Forskere ved HiMolde sanket 50,4 publiseringspoeng i fjor, noe som er en økning på 7 prosent fra 2013.

– Vi har snudd den negative trenden fra i fjor, men ambisjonen er å komme opp dit vi var i 2012, sier Harald Martin Hjelle, viserektor for forskning ved HiMolde.

I toppåret 2012 publiserte ansatte ved HiMolde forskning for 74,6 poeng i det såkalte tellekantsystemet, men året etter falt tallet til 47,1 poeng.

Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Ifølge nye tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) produserte HiMolde-ansatte i 2014 i gjennomsnitt 0,46 publiseringspoeng per UFF-ansatt (undervisning, forskning og formidling). Dette er over gjennomsnittet for landets statlige høgskoler – 0,42 poeng, men under gjennomsnittet for landets statlige vitenskapelige høgskoler – 0,76 poeng. HiMolde er som kjent vitenskapelig høgskole i logistikk.

– Målet for 2015 er at vi kommer opp på 0,6 poeng per UFF-ansatt. Trenden er positiv og vi får en boost med det nye doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag etterhvert, sier Hjelle.

LES MER: Marvel master student did it again

Det er de to avdelingene som tidligere var en avdeling under navnet Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (nå Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap) som publiserer mest vitenskapelige arbeider med et snitt på 0,67 poeng per UFF-ansatt.

På Avdeling for helse- og sosialfag er snittet 0,21 poeng per UFF-ansatt.

–  Vi ligger litt under landsgjennomsnittet for helse- og sosialfag, men målet er å komme over gjennomsnittet i løpet av to-tre år, sier Hjelle.

LES MER: Vil bjelle på campus og banne i kirka

Han sier at målet for høgskolen som helhet er å komme opp på gjennomsnittet for de vitenskapelige høgskolene.

– Vi må stå på for å få det til og være tydelige på at vi forventer vitenskapelig publisering av ansatte som har forskningstid, sier Hjelle.

For sammenligningens skyld kan det nevnes at Høgskolen i Volda sanket 0,51 publiseringspoeng per UFF-ansatt i fjor, mens Høgskolen i Ålesund endte opp med 0,34 poeng på samme målestokk.

Les mer om omfanget av den vitenskapelige publiseringen i UH-sektoren i fjor i artikkelen Høgskolene spiser innpå i publisering i Unversitetsavisa i Trondheim.