«Unge med tro på olje». Det er dagens ledertittel i Kristiansunds-avisa Tidens Krav. Foto: Kjell Jøran Hansen (CC BY-NC-SA 2.0)

På to forskjellige planeter

Mediedekning av årets søkertall til HiMolde kan gi inntrykk av at Molde og Kristiansund ikke bare befinner seg i forskjellige fogderier, men også på forskjellige planeter.

Antall nye studenter som hadde studier ved HiMolde som førstevalg i vår gikk tilbake med 2,74 prosent fra året før. Blant UH-institusjonene i Norge som det er naturlig å sammenlige HiMolde med, er det bare HiVolda (- 3,77 %), HiNarvik (- 15,03 %) og UiTromsø (- 1.53 %) som også har færre søkere i år enn i fjor.

For resten av UH-Norge er veksten i førstevalgssøkere på  6,68 prosent. Og NTNU-klare HiÅlesund har f.eks. en økning i årets søkertall på nær 15 prosent.

Tilbakegangen i Molde skyldes ene og alene et ras i antall søkere til bachelorstudiet i petroleumslogistikk. I flere år var petlog – som har studiested i Kristiansund – HiMoldes mest populære studieprogram. Men i årene 2013 til 2015 gikk det totale antall søkere til studiet ned med sifrene 717, 560 og 401 – en nedgang på 44 prosent i perioden. Og antall søkere som hadde petlog som førstevalg gikk i samme periode ned med sifrene 183, 147 og 71 – en nedgang på 61 prosent i perioden.

HiMoldes nedgang i antall førstevalgssøkere i vår er 24 potensielle studenter, mens nedgangen i antall førstevalgssøkere til petlog er 76. De øvrige studiene ved HiMolde har altså en beskjeden fremgang i antall førstegangssøkere, noe som særlig gjelder sykepleierutdanningen der antall førstevalgssøkere økte fra 106 i fjor til 192 i år.

Panorama omtalte i går søkertallene i saken Ras i søkertallene til petroleumslogistikk i Kristiansund. NTB sendte samme dag ut en artikkel til landets aviser med tittelen «De unge vender ryggen til oljenæringen». I artikkelen går det fram at oljerelaterte studier landet over i vår har opplevd et fall i antall søkere i størrelsesorden 50 til 75 prosent.

I dag kunne Romsdals Budstikkes abonnenter lese en lederartikkel med tittelen «Studievalgene endrer seg».

– Mange har fått med seg tøffere tider i olje- og gassbransjen, skriver RBs lederforfatter.

Men ved frokostbordene på Nordmøre i dag møtte leserne en helt unik virkelighetsforståelse.  Under tittelen «Unge med tro på olje» – presterer Tidens Kravs lederforfatter å tolke tallene fra Samordna opptak slik:

– Heldigvis har mange unge en annen virkelighetsoppfatning enn det som for tiden er politisk korrekt i Oslo og omegn. Mens riksmediene og sentrale politikere som statsminister Erna Solberg synes å være opptatt av å snakke ned landets viktigste næring, er det 557 som ønsker å ta en utdannelse ved Høgskolesenteret i Kristiansund med sikte på en framtidig jobb i petroleumsnæringen.

Tidens Kravs forståelse av nedgangen i søkertallene til petroleumsfagene leder tankene hen til en linje fra Timbuk 3s ironiske 1986-hit «The Future’s So Bright, I Gotta Wear Shades»:

– Things are going great, and they’re only getting better.