Vårens studentkull fra videreutdanningen i trygg legemiddelhåndtering. Foto: Petter Ingeberg

Tok eksamen i trygg legemiddelhåndtering

Mandag 13. og tirsdag 14. april var Høgskolesenteret i Kristiansund arena for en festforestilling, nemlig muntlig eksamen i videreutdanningen «Trygg legemiddelhåndtering».

Av LINDA KORNSTAD NYGÅRD, FoU-medarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

Team eller enkeltstudenter fra til sammen 16 arbeidsplasser i Møre og Romsdal la frem sine forbedringsarbeid for sensorer, panel, medstudenter og tilhørere. Her fikk vi høre om mye fantastisk arbeid og kreativitet! Studentene har brukt Modell for kvalitetsforbedring  til å ta tak i utfordringer innen legemiddelhåndtering som de selv kjenner på i arbeidshverdagen. Dette har gitt utrolige resultater.

Studentene har blant annet funnet uventede årsaker til avvik, for eksempel viste de gjennom en kartlegging at årsaken til at det ble glemt å gi medisin var at en god kultur for å hjelpe hverandre ubevisst hadde ført til mer uklare ansvarsforhold. Når de ble bevisst dette kunne de jobbe med å få på plass nye rutiner som viste seg å gi mindre avvik.

LES MER: Skaper tillit og samtale med fotografi

Andre gjorde praktiske forbedringer som for eksempel låsbare verktøyskrin for sikrere oppbevaring av medikamenter i hjemmetjenesten, eller at man fikk mer oversiktlig medisinrom ved å bruke hyllelister fra dagligvarebutikk – slik at ATC-merkingen kunne flyttes på når man har varierende mengde av de ulike typene medisinene på hyllen.

Det vil etterhvert bli utgitt en rapport der vi sammenfatter erfaringene med denne type videreutdanning og eksamen, og her vil også mange av forbedringsarbeidene bli presentert til inspirasjon for andre.

Vi ønsker nå disse første «Trygg legemiddelhåndtering»-studentene lykke til videre, og gleder oss til å ta imot nye studenter til høsten.