Rasmus Rasmussen mener at avstanden mellom pasient og sykehus er viktigere enn avstand mellom sykehus. Foto: Helse Midt-Norge (CC BY-ND 2.0)

Avstand mellom pasient og sykehus er viktigst

Tillitsvalgt lege ved sykehuset i Ålesund, Margaret Sævik Lode, uttaler i et intervju i avisen Tidens Krav 28.04.2015 at det ikke er logikk i å legge det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset, så nær sykehuset i Ålesund.

Av RASMUS RASMUSSEN, førsteamanuensis ved HiMolde

Legenes store bekymring i Ålesund er altså avstanden fra deres eget sykehus til nærmeste konkurrerende sykehus. Fokus bør vel heller være pasientenes avstand til nærmeste akuttsykehus?

Helseforetakets egne tilgjengelighetsanalyser for utrykning, utarbeidet av Asplan Viak, viser at for hvert tidsintervall er det flere akuttpasienter som når sykehuset på Hjelset raskere enn på Storbakken. Avgåtte direktør Eidsvik fokuserte ensidig på pasientene fra ytre Nordmøre som fikk lengre reisetid til Hjelset. Men ved en lokalisering på Storbakken ignorerte hun pasientene i indre Romsdal og de som vil sokne til sykehuset på Lillehammer, eller Ålesund hvis nye veier i Møreaksen blir utbygd. Disse pasientene vil ha om lag like lang tid til Storbakken som de fra Veidholmen til Hjelset, men de velger Ålesund eller Lillehammer istedenfor Storbakken, og utelates derfor i analysene. Hvis planene om å flytte sykehuset på Lillehammer nær Mjøsbrua realiseres vil denne effekten bli enda større. Disse pasientene ignorerte Eidsvik i sine analyser, det kan ikke helseminister Høie gjøre. Hjelset vil være det foretrukne sykehuset for disse pasientene.

Et sykehus på Hjelset når flere pasienter på kortere tid enn Storbakken. Og tar en hensyn til alle utkantene, ikke bare de på ytre Nordmøre, så vil det heller ikke være vesentlig forskjell på antall pasienter med lang reisetid til nærmeste sykehus, inklusiv sykehuset på Lillehammer. Et akuttsykehus på Hjelset vil nå nær 10 000 flere pasienter, og vil nå de raskere enn på Storbakken. Det er da rimelig å anta at Hjelset vil ha større sannsynlighet for å berge flest liv. Spesielt når det ofte er slik at i akutte tilfeller er de første minuttene de mest kritiske.

Om legene i Ålesund lar hensynet til pasientene komme foran eget ønske om å ha konkurrerende sykehus lengst mulig unna, vil også de se logikken i å lokalisere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.