Alle innlegg av Leserbrev

35 forskere deltok på helsefaglig fenomenologi-seminar på Molde campus

Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning holdt seminar på Molde campus 18. og 19. april i år. Av HILDEGUNN SUNDAL, INGEBORG ULVUND, AUD ORØY og JOHANNE ALTEREN Forskningsgruppa Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv (fenomenologigruppa) arrangerte et forskningsseminar i Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning 18. og 19. april 2023 ved Høgskolen i … Fortsett å lese 35 forskere deltok på helsefaglig fenomenologi-seminar på Molde campus

Rektorvalg og demokratisk debatt

Rektorvalget ved Høgskolen i Molde har vært gjennomført i to omganger. Mens det var en plenumsdebatt med de tre aktuelle kandidatene i første runde, var det ingen tilsvarende plenumsdebatt i andre og avgjørende runde, verken fysisk eller på nettet. Av DAG ERIK BERG, førsteamanuensis I hvilken grad er dette en god måte å organisere en … Fortsett å lese Rektorvalg og demokratisk debatt

Ettertankar frå ekstern kandidat Roppen

Så var det avgjort: Eg vart ikkje rektor ved Høgskolen i Molde. Vitenskapelig høgskole i logistikk. Og eg har alt gratulert ny rektor Elin Mordal med valsigeren og vil også her takke både ho og rektor/rektorkandidat Steinar Kristoffersen for valkampen. Av JOHANN ROPPEN, professor Både før, under og etter valet har eg vore sikker på … Fortsett å lese Ettertankar frå ekstern kandidat Roppen

Mer intern enn ekstern

Det fine med et rektorvalg, når man faktisk har et valg, er at det skaper et engasjement rundt hvem som skal inn i toppvervet til Høgskolen i Molde de kommende fire år. Av MORTEN SVINDLAND, førsteamanuensis og LISE LILLEBRYGFJELD HALSE, professor I den forbindelse så har det blitt indikert at dette ikke bare er et … Fortsett å lese Mer intern enn ekstern

Ikke bare personvalg, men prinsippvalg

Valg av rektor er ikke bare et personvalg. Gode rektorkandidater belyser på hver sin måte aspekter ved «profesjonell» ledelse, åremål og ansattes representasjon. AV INGRID UTHAUG, høgskolelektor Årets rektorvalg setter søkelys på prinsipielle aspekter ved ledelse av Høgskolen i Molde. Der flere andre høgskoler og universitet gikk for enhetlig ledelse, valgte vi å beholde to-delt … Fortsett å lese Ikke bare personvalg, men prinsippvalg

Organisasjonskunnskap: Nøkkelen til å utvikle Høgskolen i Molde

Hvorfor velge rektor uten rektorerfaring? Jeg har jobbet ved Høgskolen i Molde siden 2008 og kjenner organisasjonen godt Av ELIN MORDAL, førsteamanuesis I løpet av mine 15 år ved høgskolen har jeg i tillegg til undervisningsansvar, erfaring som studieleder, leder av kvalitetsteam, ansattrepresentant i styret, fulgt opp studenter ute i praksis, vært på Erasmus lærerutveksling, … Fortsett å lese Organisasjonskunnskap: Nøkkelen til å utvikle Høgskolen i Molde

Dette vil Roppen gjere for studentane

Som ekstern rektorkandidat har eg hatt gleda av å møte studentar i Molde og Kristiansund og fått høyre deira meining om korleis Høgskolen i Molde bør utvikle seg vidare. /Scroll down for text in English/ Av JOHANN ROPPEN, professor Eit gjennomgangstema både i Molde og Kristiansund er kommunikasjon. Eller meir presist: Mangel på kommunikasjon. Eg … Fortsett å lese Dette vil Roppen gjere for studentane