Sykepleierutdanningen er HiMoldes mest populære studium. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge (CC BY-ND 2.0)

Sykehusran og historieforfalskning

Lederen i avisen Tidens Krav 9.05.2015 er helt enig med tidligere ordfører i Kristiansund, Dagfinn Ripnes, som de mener så treffende formulerer det: «Først fraraner de oss et sykehus. Så vil de ha oss til å finansiere det distriktsmedisinske senteret som blir igjen i Kristiansund, åpenbart for å lette finansieringen av et nytt sykehus på Hjelset. De må tro vi er idioter som kan tenke oss å være med på noe sånt.»

Av RASMUS RASMUSSEN, førsteamanuensis ved HiMolde

Saksordføreren i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite, Per Olaf Lundteigen, hadde imidlertid en annen versjon. Han hevdet ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund gamblet høyt, og tapte. Ranet ble begått allerede 11.01.2010 ved høylys dag da Orkide, ordførerkollegiet på Nordmøre, krevde at et felles sykehus for Romsdal og Nordmøre ikke skulle ligge i Molde: Går for ett sykehus (TK)

LES LØRDAGENS TK-LEDER: Heller bensin på bålet

Det var altså Nordmøre som forsøkte å rane til seg sykehuset i Molde, det stikk motsatte av hva lederen i TK og Ripnes hevder. På det tidspunktet kjempet man i Molde fortsatt for to sykehus: Utelukker kompromiss (RB)

Og Kom Vekst (Kristiansund og omegn vekst) gikk enda lenger, de ville året etter, 17.01.2011, legge ned sykehuset i Orkdal for at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skulle bli det eneste akuttsykehuset mellom Ålesund og Trondheim: Kom Vekst ofrer nordre Nordmøre (RB)

Nordmøringene ville altså rane til seg ikke bare ett, men to sykehus, og ba statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å hjelpe til.

Alle faglige analyser, både tidligere og nå, samt alle styrevedtak, både i desember 2010 og senest i desember 2014, har konkludert med at Molde var beste lokalisering. At helseminister Bent Høie også velger Hjelset ved Molde som plassering av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ikke et sykehusran, men en logisk konsekvens av konklusjonene i alle faglige analyser og styrevedtak.

I samme avis på motstående side til lederartikkelen, begge artiklene også publisert i avisens nettutgave, står det en anonym replikk som uten noen form for dokumentasjon hevder at bygningsmassen ved dagens sykehus i Molde er av en så dårlig forfatning at det ikke vil være forsvarlig å holde full drift ved sykehuset frem mot åpning av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, og at sykehusfunksjonene i Molde derfor må flyttes til Kristiansund. Da vil fagmiljøet i Kristiansund bli størst, og fellessykehuset bør derfor legges dit.

Ut fra en grunnløs og udokumentert påstand trekkes altså den enkle konklusjon at fellessykehuset bør legges til Kristiansund. Dette er ganske beskrivende for den argumentasjon som benyttes på Nordmøre, godt hjulpet av lokalavisen, man går på ingen måte av veien for å bruke løgner og historieforfalskning i kampen for å rane til seg sykehusene fra begge de nærmeste naboene, både i Molde og Orkdal.

Vi får håpe at i det minste noen blir opplyste av at det helles bensin på bålet, slik avisen ynder å beskrive innspill fra andre i sykehusstriden.

15 kommentarer til “Sykehusran og historieforfalskning”

 1. Det er Rasmussen som driver historieforfalskning når han hevder at ranet ble begått av Orkidé 11.01.10.

  Hvis Rasmussen hadde lest hele artikkelen han linker til, ville han ha sett følgende: «Uttalelsen kommer på en respons på det igangsatte funksjonsfordelingsprosjektet Helse Nordmøre og Romsdal har igangsatt. Der er det lagt opp til kun ett sykehus med fullverdig akkutfunksjoner, det andre skal være et mindre elektivt sykehus.».

  Videre siteres Kristiansunds ordfører også, ifølge samme artikkel: «Han understreket også at han fortsatt primært ønsker et robust sykehus i Kristiansund.

  – Men ettersom forutsetningene har endret seg må vi reagere på den nye situasjonen. og er det snakk om kun ett akuttsykehus, så er det bedre med ett felles sykehus geografisk plassert i områdt rundt Krifast.»

  Som det fremkommer av artikkelen som Rasmussen linker til så hadde Helse Nordmøre og Romsdal allerede da startet en prosess for å samle alle tunge akuttfunksjoner, samt føde, ved ett av sykehusene. Selv om man fortsatt helst ønsket to fullverdige sykehus også fra Nordmøres side, mente man det var bedre hvis det bare skulle være akuttfunksjoner ett sted, at det da ble utredet et fellessykehus. Men dette kom altså som en reaksjon på en allerede pågående utredningsprosess i Helse Nordmøre og Romsdal som ville ha utradert Kristiansund som akuttsykehus for å finansiere et sentrumsnært sykehus i Molde.

  1. Hva slags argumentasjon er dette da?

   Øyen ønsker primært et robust sykehus i Kristiansund men hvis hvis ikke dette er mulig ønskes et fellessjukehus som må ligge rundt Krifast????
   Han ønsker altså to sjukehus men hvis han må ta til takke med et felles så skal han velge hvor det skal ligge???

   Skjønner jo at valget av Hjelset kom som et sjokk etter at AGSE kastet alt og alle og satte inn nye som skulle sikre fellessjukehus rundt Krifast. Når disse etter hvert valgte å gå, ble jo garantien om fellessjukehus rundt Krifast ikke verdt noe som helst.

   Og funksjonsdeling var pålagt alle landets foretak bare for å informere om det. Hvorfor skulle Helse Nordmøre og Romsdal være unntatt?

   1. Den faktiske diskusjonen og argumentasjonen i 2010 er et annet spørsmål. Det jeg påpeker er at Rasmussen beskylder andre for historieforfalskning, men selv gir en meget misvisende fremstilling av fakta.

  2. At man i Kristiansund gikk inn for fellessykehus fordi en var redd for å miste akuttfunksjonen ved sitt eget sykehus virker lite forståelig, all den stund KomVekst også gikk inn for å legge ned sykehuset og
   akuttfunksjonen i Orkdal.
   Det slår jo bena under en slik begrunnelse.

   1. På det tidspunktet Kom Vekst kom med sitt utspill, Sundsbø, hadde styrene i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge allerede vedtatt å legge ned de tunge akuttfunksjonene i Kristiansund. Du blander sammen årsak og virkning.

    1. Hvis det er viktig å bevare akuttfunksjoner, så
     er vel ikke konklusjonen at de også må legges ned i Orkdal siden de skal legges
     ned i Kristiansund?

     1. Sundsbø: Helse Midt-Norge hadde i 2010 behandlet den såkalte Strategi 2020 (saksbehandler Daniel Haga), og i denne blant annet konkludert med:

      «Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn samling av kirurgisk akuttberedskap på ett
      sykehus i hvert helseforetak. »

      og

      «Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at hovedregelen skal være en fødeavdeling i hvert foretak. Geografiske forhold må imidlertid
      vektlegges i utformingen av det helhetlige tilbudet til de fødende. »

      På denne tiden var det fire vanlige helseforetak i Helse Midt-Norge, og ut fra dette skulle det altså være akuttkirugi og føde ved ett av sykehusene i hvert foretak. Orkdal sykehus var og er endel av St. Olav HF, og ville derfor ut fra HMNs vedtatte strategi miste akuttfunksjonene.

      Kom Veksts forslag var altså et forslag om en annen lokalisering/organisering innenfor rammene av vedtatte strategi.

      http://www.helse-midt.no/Helse-Midt/Dokumenter/2010/Strategi%202020/Strategi%202020%20saksframlegg%20med%20forslag%20til%20vedtak.pdf

     2. Så det betyr at man i Kristiansund den gangen
      var enige med Daniel Haga og Strategi 2020, bare man fikk alt til Kristiansund?

     3. Det har du ikke noe grunnlag for å hevde, Sundsbø. Tvert i mot sier Øyen i TK-artikkelen som Rasmussen linker til at han helst vil ha robust lokalsykehus i Kristiansund, og og at fellessykehus i Krifastområdet er et alternativ hvis det ikke går.

     4. Men hva med KomVekst, de gikk jo åpenbart inn
      for å legge ned akutt i Orkdal også?

   2. For øvrig, Sundsbø, siden du tillegger Kom Vekst så stor betydning. Kom Vekst er en næringslivsforening som best sammenlignes med Molde næringsforum.

 2. Rasmussen har alt på det tørre. Den som kan alt om sykehussaken. Ikke glem at han var frontkjemper for 2 sykehus (0 alt.) En modell deres eminente (???) ordfører satte en stopper for !

  1. Jeg kan ikke erindre at Rasmussen på noe tidspunkt har gått inn for fullverdige sykehus med akuttkirurgi og fødeavdeling både i Kristiansund og Molde, men jeg lar meg gjerne korrigere på det hvis det kan dokumenteres.

 3. Dette er bare hypotetisk da Rasmussen ikke har noe med funksjonsdeling mellom sykehusene. Her kan han nok svare selv. Ingen vet i dag hva Nasjonal sykehusplan vil vise.

Det er stengt for kommentarer.