Sykepleierutdanningen er HiMoldes mest populære studium. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge (CC BY-ND 2.0)

Sykehusran og historieforfalskning

Lederen i avisen Tidens Krav 9.05.2015 er helt enig med tidligere ordfører i Kristiansund, Dagfinn Ripnes, som de mener så treffende formulerer det: «Først fraraner de oss et sykehus. Så vil de ha oss til å finansiere det distriktsmedisinske senteret som blir igjen i Kristiansund, åpenbart for å lette finansieringen av et nytt sykehus på Hjelset. De må tro vi er idioter som kan tenke oss å være med på noe sånt.»

Av RASMUS RASMUSSEN, førsteamanuensis ved HiMolde

Saksordføreren i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite, Per Olaf Lundteigen, hadde imidlertid en annen versjon. Han hevdet ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund gamblet høyt, og tapte. Ranet ble begått allerede 11.01.2010 ved høylys dag da Orkide, ordførerkollegiet på Nordmøre, krevde at et felles sykehus for Romsdal og Nordmøre ikke skulle ligge i Molde: Går for ett sykehus (TK)

LES LØRDAGENS TK-LEDER: Heller bensin på bålet

Det var altså Nordmøre som forsøkte å rane til seg sykehuset i Molde, det stikk motsatte av hva lederen i TK og Ripnes hevder. På det tidspunktet kjempet man i Molde fortsatt for to sykehus: Utelukker kompromiss (RB)

Og Kom Vekst (Kristiansund og omegn vekst) gikk enda lenger, de ville året etter, 17.01.2011, legge ned sykehuset i Orkdal for at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skulle bli det eneste akuttsykehuset mellom Ålesund og Trondheim: Kom Vekst ofrer nordre Nordmøre (RB)

Nordmøringene ville altså rane til seg ikke bare ett, men to sykehus, og ba statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å hjelpe til.

Alle faglige analyser, både tidligere og nå, samt alle styrevedtak, både i desember 2010 og senest i desember 2014, har konkludert med at Molde var beste lokalisering. At helseminister Bent Høie også velger Hjelset ved Molde som plassering av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ikke et sykehusran, men en logisk konsekvens av konklusjonene i alle faglige analyser og styrevedtak.

I samme avis på motstående side til lederartikkelen, begge artiklene også publisert i avisens nettutgave, står det en anonym replikk som uten noen form for dokumentasjon hevder at bygningsmassen ved dagens sykehus i Molde er av en så dårlig forfatning at det ikke vil være forsvarlig å holde full drift ved sykehuset frem mot åpning av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, og at sykehusfunksjonene i Molde derfor må flyttes til Kristiansund. Da vil fagmiljøet i Kristiansund bli størst, og fellessykehuset bør derfor legges dit.

Ut fra en grunnløs og udokumentert påstand trekkes altså den enkle konklusjon at fellessykehuset bør legges til Kristiansund. Dette er ganske beskrivende for den argumentasjon som benyttes på Nordmøre, godt hjulpet av lokalavisen, man går på ingen måte av veien for å bruke løgner og historieforfalskning i kampen for å rane til seg sykehusene fra begge de nærmeste naboene, både i Molde og Orkdal.

Vi får håpe at i det minste noen blir opplyste av at det helles bensin på bålet, slik avisen ynder å beskrive innspill fra andre i sykehusstriden.