Hannelill J. Sivertsen studerer petroleumslogistikk ved HiMolde på heltid og har halv stilling som flyvertinne i Norwegian. Foto: Arild J. Waagbø

Petlog-student etterlyser videoforelesninger

– I og med at utstyret for å ta opp videoforelesninger står klart, så er det synd at foreleserne ikke bruker det, sier student Hannelill J. Sivertsen (32).

HiMolde-student Hannelill J. Sivertsen er snart ferdig med førsteåret på bachelorstudiet i petroleumslogistikk på Høgskolesenterer i Kristiansund. Ved siden av har hun halv stilling som flyvertinne i Norwegian. Da flyr hun – med arbeidssted Oslo – til og fra Norwegians destinasjoner i Europa.

– Jeg har mye å gjøre og lite fritid. Det første studieåret har det gått greit å følge studiene, fordi jeg kan ta igjen forelesninger på video i etterkant. Men til høsten er det ikke videoforelesninger på noen av de fire fagene og da risikerer jeg i verste fall å gå glipp av alle forelesningene i en hel uke. Uansett vil jeg gå glipp av mye undervisning, sier Sivertsen.

Hun skryter av HiMoldeX-satsingen, men mener at den også forplikter:

– HiMolde bør ligge foran på videoundervisning. Det er rett og slett gull for oss som er studenter og gir utrolig godt utbytte, gjerne i kombinasjon med økt antall øvingstimer.

Sivertsen er på linje med andre HiMolde-studenter i det undervisningstilbudet hun ønsker seg. En undersøkelse gjennomført av påtroppende studentstyremedlem i høgskolestyret – Mikkel Eine Furuset – avdekket at over 80 prosent av studentene vil ha mer undervisning på video og flere øvingstimer.

LES MER: Slik vil HiMolde-studentene ha det

Sivertsen skryter av førsteamanuensis Per Kristian Rekdal som hun i inneværende studieår har hatt i både matematikk og statistikk. Rekdal har vært den drivende kraften i HiMoldeX-satsingen og bruker video og Facebook til undervisning og dialog med studentene.

– Rekdal har mye kapasitet, så fra han kan man få svar på et matematikkspørsmål klokka 01 om natta. Jeg forventer ikke at alle faglærerne skal være som Rekdal, men det hadde ikke kostet dem mye å ta opp video av forelesningene sine, sier Sivertsen.

Førstelektor Terje Bach er studieleder for petlog-studentene i Kristiansund. Han sier at det ikke er planlagt å gjøre videoopptak av petlog-forelesninger i tredjesemesteret og at det dermed antagelig ikke blir et slikt tilbud.

– Vi kan be om at foreleserne tar videoopptak, men vi kan ikke pålegge dem det. Det er frivillig. Her i Kristiansund har vi relativt høy bruk av timelærere som da altså ikke er ansatt ved HiMolde, sier Bach.

Han henviser til Per Kristian Rekdal og logistik-dekan Hans Fredrik Nordhaug på spørsmål om petlog-faglærerne har blitt forespurt om å gjøre forelesningene tilgjengelig på video.

– Jeg har ikke vært i kontakt med faglærerne på petlog om dette, men jeg har registrert at det stort sett er faglærer med base i Molde som står for videoproduksjonen vi gjør i Kristiansund, sier Rekdal og henviser videre til dekan Nordhaug.

Nordhaug opplyser at faglærerne Sivertsen skal ha i høst sannsynligvis ikke har blitt spurt om de vil gjøre undervisningen tilgjengelig på video.

– Det er ikke HiMoldes strategi at all undervisningen skal ut på nettet. Det kan endre seg i framtiden, om dette er noe studentene ønsker seg. Per i dag har vi ikke formelle retningslinjer knyttet til dette. Alt er basert på frivillighet. Mange faglærere har stilt opp og det er positivt, sier Nordhaug.