Knut Silseth, direktør for Studentsamskipnaden i Molde, med arkitekttegninger av de nye studentblokkene som skal stå ferdige på campus sommeren 2016. Foto: Arild J. Waagbø

Satser hardt på studiemiljøet

Studentsamskipnaden i Molde skal ansatte en studiemiljøkoordinator på heltid.

Det opplyser samskipnadens direktør, Knut A. Silseth.

– Det er en spesiell stilling, så det gjelder å få inn den rette personen. Vedkommende som får jobben skal skape noe helt nytt, sier Silseth.

Han sier at studentenes engasjement over tid har endret seg og at det er årsaken til at samskipnadens styre har besluttet å opprette den nye stillingen.

– Da jeg begynte her på begynnelsen av 2000-tallet, så var det 15 aktive studentutvalg her. I dag er det bare seks-sju utvalg igjen. Før gikk Åpningsuka av seg selv, men nå må vi bistå studentene med å arrangere den. Årsaken er nok utviklingen av samfunnet og at mange studenter har deltidsjobber. Vi hører at de opplever den samme utviklingen på andre studiesteder rundt om i landet, forteller Silseth.

ESN, Moldestudentenes Idrettsforening, Karriereforum, Logistikkforum, Kro & kultur, Åpningsuka, Vinteruka og det nystarede gründerutvalget Start er er aktive utvalg på campus i dag.

– Før hadde vi filmklubb, friluftsgruppe, musikkutvalg, studentradioen Radio PX, studentavisa Ygdrasil, dykkerklubben Slappfisken – vi hadde masse dykkerutstyr her – samt telemarksguppe og klatregruppe, sier Silseth.

LES MER: Studentkvartetter får store sørvendte stuer

Han mener at en studiemiljøkoordinator kan bidra til å gjøre studentengasjementet mer stabilt og mindre avhengig av tilfeldigheter. En annen viktig oppgave blir å bygge opp en ny kultur rundt iSmuget i A-bygningen, som er tilbudet som skal erstatte studentkroa Valhall.

– Jeg ønsker at studiemiljøet i Molde skal utnytte det som er unikt her. Vi kunne f.eks. ha gitt studentene en «Lær å seile»-garanti i samarbeid seilforeningen. Det er bare to timer fra åpent hav til høyfjellet her, sier Silseth.

– Det er ikke mange campuser som kan skilte med egen småbåthavn og badestrand, slik man i praksis har på Molde Campus?

– Nå vi bygde studentboligene på campus, så handlet det blant annet om tilgang til fjord og fjell. Studentene blir med på det som skjer, men de tar ikke initiativet selv på samme måte som før.

– Det har ofte slått meg at de som er aktive i studentmiljøet ofte når langt i yrkeslivet. Er det slik?

– Ja, det hender at jeg blir brukt som referanse og har fått en telefon, Noen ganger har nok det at disse studentene har tatt ansvar vippet avgjørelsen og sørget for at de får sin første jobb, sier Silseth.

Tilbudet til studenter og studiemiljø er også styrket på andre områder den siste tiden. Fra nyttår av økte stillingsprosenten til studentrådgiveren på campus fra 50 til 80 prosent. Silseth opplyser videre at samskipnaden har inngått en avtale med Helse Midt-Norge som skal gi studentene enda bedre tilgang til psykologtjenester.