Sykepleierutdanningen er HiMoldes mest populære studium. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge (CC BY-ND 2.0)

Nær tusen tilbys studieplass ved HiMolde

997 søkere fikk i dag tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde.

Sykepleierutdanningen er høgskolens mest populære utdanning. Av de 202 søkerne som hadde dette studiet som førstevalg får 174 tilbud om studieplass gjennom dagens hovedopptak i regi av Samordna opptak.

De nye studentene har nå bare en uke på seg – fristen er søndag 26. juli – til å svare på om de tar studieplassen de er tilbudt.

Bortsett fra en fin vekst på 20 prosent i antall førstevalgssøkere til sykepleierutdanningen, er det mest iøynefallende ved  årets søkertall at antall søkere som har petroleumslogistikk som førstevalg er mer enn halvert i år i forhold til i fjor. I år er det 69 søkere som har petlog som førstevalg. I 2014 var 150 søkere som hadde studiet som sitt førstevalg.

– Nedgangen er ikke uventet. Det er nedbemanninger i petroleumssektoren på grunn av det store fallet i oljeprisen. Dette forplanter seg til studentene når det gjelder forventninger om å få seg jobb etter studiene, selv om det er nå denne sektoren virkelig trenger logistikk-kompetanse, uttalte HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter til Panorama da søkertallene ble offentliggjort i april i år.

Studiumhandboknavn 2015-hoved
Planlagte
studie­plasser
Søkere Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Sykepleierutdanning 120 869 202 174
Vernepleierutdanning 35 393 82 60
Bedriftsøkonomi 30 227 36 47
Idrett 20 231 30 44
IT 20 156 29 40
Statsvitenskap 30 120 15 25
Jus 30 492 76 80
Logistikk og Supply Chain Management 30 481 97 90
Regnskap og revisjon 30 214 28 47
Økonomi og administrasjon 60 609 88 140
Sport Management 30 411 64 90
Jus og administrasjon 30 325 53 70
Petroleumslogistikk, Kristiansund 30 397 69 90
I alt 495 3617 869 997