HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter (t.v.) og statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Haugstad mener kort høringstid er forsvarlig

Statssekretær Bjørn Haugstad sier at kort høringstid for forslaget til ny universitets- og høgskolelov ikke er ideelt, men mener at saksbehandlingen likevel er forsvarlig.

HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter karakteriserte i Panorama i går det som «håpløst» at høringen til lovforslaget om modell for styring og ledelse i UH-sektoren foregår på sommerstid og Universitetsavisa i Trondheim har på lederplass karakterisert den korte høringstiden som «udemokratisk».

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet (KD) mener imidlertid at kvaliteten på prosessen er god nok.

– Jeg mener denne høringsfristen gir forsvarlig saksbehandling. Forslaget om å gjøre ansatt rektor og ekstern styreleder til lovens hovedmodell ble behandlet av Stortinget våren 2015. Forslaget i høringen om endringer i bestemmelsene om ledelsesmodell er i stor grad en teknisk oppfølging av forslaget i stortingsmeldingen og som flertallet på Stortinget har sluttet seg til. Det har også vært en omfattende offentlig debatt i forbindelse med stortingsmeldingen. Forslaget opprettholder dagens valgfrihet mellom valgt og ansatt rektor.

I høringsbrevet foreslår KD i tillegg at fylkeskommunene ikke skal oppnevne styremedlemmer for høgskolene og en bestemmelse om at departementet fastsetter styrets godtgjørelse. Forslaget om at fylkeskommunene ikke skal oppnevne styremedlemmer for høgskolene har vært ønsket av sektoren selv, og også det ble grundig behandlet i Stortinget. KD antar videre at forslaget om at styrene ikke skal fastsette egen godtgjørelse ikke er spesielt kontroversielt, sier Haugstad.

– Hvorfor er høringstiden uvanlig kort?

– Jeg syntes det er positivt at høringsinstansene vil behandle høringsforslagene grundig og er enig i at det ideelt sett burde vært lengre høringsfrist. Blant annet på grunn av at flere institusjoner får nye styreperioder fra 1. januar 2016 ønsker departementet at lovendringen skal tre i kraft før årsskiftet. vi så oss dermed nødt til å operere med en noe kortere høringsfrist enn normalt.

– Vil HiMolde få utsatt høringsfrist?

– KD har mottatt en henvendelse fra Høgskolen i Molde med ønske om utsatt frist, og vil besvare denne raskt. Også andre har bedt om utsatt høringsfrist uten at de har fått det, så heller ikke Høgskolen i Molde kan regne med utsatt frist.

Les høringsbrevet på regjeringens hjemmeside.